81

Bijlage B2 Institutionele catering Loontabel per 1 januari 2018 voor werknemers in dienst na 1 juli 1994 INSTITUTIONELE CATERING Loontabel per 1 januari 2018 Van toepassing op werknemers in de institutionele sector in dienst na 1 juli 1994 bij een werkgever in de zin van de CAO Salarisschalen op basis van het CAO-loon per 01-01-2017 Functiejarenschaal in euro's per maand Salarisgroep 0 fj 1 fj 2 fj 3 fj 4 fj 5 fj 6 fj 7 fj 8 fj 9 fj 10 fj 11 fj 12 fj 13 fj 14 fj 15 fj 16 fj I 1.675,98 1.704,61 1.734,58 1.765,54 1.797,14 1.830,02 1.864,00 1.899,32 1.935,77 1.973,48 2.007,51 2.048,30 2.090,08 II 1.722,33 1.753,05 1.784,43 1.816,77 1.850,06 1.885,01 1.921,08 1.958,24 1.996,46 2.036,59 2.075,43 2.117,77 2.160,99 2.205,03 III 1.770,82 1.802,58 1.835,59 1.869,81 1.905,34 1.941,94 1.979,84 2.018,95 2.060,11 2.102,11 2.144,35 2.188,11 2.232,73 2.278,26 IV 1.913,46 1.950,37 1.988,44 2.028,03 2.069,42 2.111,65 2.154,72 2.198,70 2.243,57 2.289,34 2.336,08 2.383,71 2.432,37 2.481,95 V 2.126,75 2.170,15 2.214,41 2.259,62 2.305,74 2.352,78 2.400,81 2.449,79 2.499,79 2.550,77 2.602,84 2.655,94 2.710,11 2.765,36 2.821,92 VI 2.351,45 2.399,44 2.448,37 2.498,36 2.549,32 2.601,35 2.654,45 2.708,60 2.763,91 2.820,29 2.877,87 2.936,58 2.996,50 3.057,56 3.120,31 3.183,83 VII 2.574,72 2.627,28 2.680,87 2.735,60 2.791,43 2.848,42 2.906,51 2.965,84 3.026,32 3.088,10 3.151,13 3.215,41 3.281,02 3.347,89 3.416,41 3.486,19 VIII 2.805,79 2.863,08 2.921,51 2.981,13 3.041,95 3.104,04 3.167,37 3.232,00 3.297,97 3.365,25 3.433,94 3.503,99 3.575,50 3.648,37 3.722,98 3.799,06 3.876,49 De salarisgroepen I, II en III kennen een aanloopschaalsalaris dat kan worden toegepast op werknemers die nieuw in de branche bij een werkgever in dienst treden en wel voor de maximum-duur van een halfjaar. In de salarisgroepen I en II ligt het aanloopschaalsalaris 10% onder het van toepassing zijnde CAO-loon (met als minimum het wettelijk bruto minimumloon) en in salarisgroep III ligt het aanloopschaal-salaris 5% onder het van toepassing zijnde CAO-loon. 81

82 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication