89

c. Onregelmatige dienst: iedere dienst die geen dag- of nachtdienst is. d. Nachtdienst: de definitie van de Arbeidstijdenwet (thans: 1:7 sub d ATW): een dienst waarin meer dan een uur arbeid wordt verricht tussen 00.00 uur en 06.00 uur. e. Dienstrooster of Rooster: samenstel van diensten over een bepaalde periode. f. Vijf-ploegendienst: Er is uitsluitend sprake van een vijf-ploegendienst, indien (cumulatief): 1. de diensten verdeeld zijn over alle dagen van de week 2. de diensten elkaar overlappen met maximaal 1,5 uur en 3. de diensten daarbij ten minste 22,5 uur per etmaal bestrijken 4. de roosterwijze resulteert in toepasselijkheid van artikel 16 lid 2 (33,6uur, geen roostervrije dagen/ADV) 5. de roosterwijze resulteert in toepasselijkheid van artikel 15 lid 1 (16 vrije weekenden). 6. de verhouding tussen nachtdiensten en andere diensten per werknemer 1:2 is 7. een voltijd dienstverband bestaat. 2. Het structureel verrichten van nachtdiensten vormt gemiddeld verdergaande belasting en ongemak dan onregelmatige diensten. Om die reden geldt een nachtdiensttoeslag, die afhankelijk is van de volgende parameters: ▪ Parameter 1: aantal nachtdiensten over een periode, al dan niet achtereenvolgend (reeks) ▪ Parameter 2: de nachtdienst start na of eindigt tussen 01.00 uur tot met 03.00 uur. 3. De onregelmatigheidstoeslag en/of de nachtdiensttoeslag worden betaald in geld. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het dienstrooster. Basis voor de toeslag is het schaalloon (uurloon). 4. Onder verwijzing naar artikel 39 lid 1, geldt voor werknemers met onregelmatige diensten en/of nachtdiensten de matrix onregelmatigheidstoeslag, bijlage C3. 5. Voor werknemers met nachtdiensten geldt bovendien onderstaande nachtdiensttoeslag (parameter 1): reeks 1e nacht 2e nacht 3e nacht 4e nacht 5e nacht 6e nacht 7e nacht uur 2,00 2,20 2,42 2,66 2,93 3,22 3,54 6. Indien de nachtdienst start na of eindigt tussen 01.00 uur tot en met 03.00 uur wordt de nachtdiensttoeslag van het vorige lid vermeerderd met de factor 1½ (parameter 2). 7. Indien een dienst, feitelijk een nachtdienst tot gevolg heeft (over- dan wel meerwerk), geldt uitsluitend artikel 40 (‘Anti-cumulatie overwerk- en onregelmatigheidstoeslag’). 8. Voor de werknemer die nachtdienst niet structureel in zijn rooster heeft, geldt dat indien deze werknemer binnen de inflightcatering 10 keer in een halfjaar, gerekend vanaf de eerste nachtdienst, in een nachtdienst werkt, deze werknemer met terugwerkende kracht recht heeft op de nachtdiensttoeslag. De werknemer krijgt 89

90 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication