94

Bijlage C1 Inflight catering Loontabel per 1 januari 2018 INFLIGHTCATERING Loontabel per 1 januari 2018 Salarisschalen op basis van het CAO-loon per 01-01-2017 Functiejarenschaal in euro's per maand Salarisgroep 0 fj 1 fj 2 fj 3 fj 4 fj 5 fj 6 fj 7 fj 8 fj I II 1.957,57 1.997,51 2.037,47 2.078,18 2.119,74 2.021,54 2.062,78 2.104,07 2.146,17 2.189,04 2.232,75 III 2.087,40 2.130,03 2.172,63 2.216,04 2.260,36 2.305,53 IV 2.273,86 2.320,24 2.366,60 2.413,98 2.462,21 2.511,40 V 2.534,49 2.586,21 2.637,92 2.690,68 2.744,50 2.799,32 2.855,43 VI 2.803,40 2.860,58 2.917,81 2.976,21 3.035,66 3.096,29 3.158,36 3.221,60 VII 3.069,61 3.132,25 3.194,90 3.258,77 3.323,94 3.390,36 3.458,31 3.527,53 VIII 3.346,45 3.414,74 3.483,03 3.552,69 3.623,71 3.696,10 3.770,21 3.845,65 3.922,48 De salarisgroepen I, II en III kennen een aanloopschaalsalaris dat kan worden toegepast op werknemers die nieuw in de branche bij een werkgever in dienst treden en wel voor de maximumduur van een halfjaar. In salarisgroep I ligt het aanloopschaalsalaris 17,3% onder het van toepassing zijnde cao-loon. In salarisgroep II ligt het aanloopschaalsalaris 10% onder het van toepassing zijnde cao-loon en in salarisgroep III ligt het aanloopschaalsalaris 5% onder het van toepassing zijnde c 94

95 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication