29

BIJLAGE 1 VERSLAG VAN HET CLIËNTENPANEL Om te toetsen of de kwaliteit van het werk verder kan verbeteren en om voorgenomen beleid te toetsen, heeft de Stichting PVP een cliëntenpanel. Het panel bestaat uit twaalf leden uit verschillende regio’s. De meeste leden zijn lid van een cliëntenraad van een ggz-instelling. Het panel brengt advies uit over onderwerpen die te maken hebben met het pvp-werk. De adviezen van het panel zijn zwaarwegend bij beslissingen over het beleid van de stichting. In 2018 is het panel vier keer bij elkaar geweest. Het heeft onder meer geadviseerd en meegedacht over: • de taak van de pvp bij het ondersteunen van cliënten bij de komst van de Wvggz; • de aanpassingen in de gedragsregels voor pvp’en bij de komst van de Wvggz; • de werkwijze van de pvp bij het ondersteunen van cliënten bij een formele klachtenprocedure bij de komst van de Wvggz; • de wijze waarop het werk verdeeld zou kunnen worden onder pvp’en bij de komst van de Wvggz; • een passende wijze waarop cliënten geïnformeerd kunnen worden over de rol en taak van de pvp bij de komst van de Wvggz; • een aanpassing in de missie en visie van de Stichting PVP; • het jaarverslag 2017 en het jaarplan 2019. Daarnaast heeft het panel haar werkwijze geëvalueerd en heeft een aantal leden een rol gehad in de opleiding van nieuwe pvp’en. Zij hebben in gesprekken met de pvp’en in opleiding verteld over hun ervaringen met de ggz en over hun ervaringen met de ondersteuning van een pvp. 29

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication