37

BIJLAGE 5 PUBLICATIES EN PRESENTATIES In 2018 schreven of werkten medewerkers van de stichting mee aan de volgende publicaties of presentaties. Publicaties • Diverce, cliëntenblad van Dimence, jaargang 10 nr. 1, feb. 2018, ‘In Beweging’, Winfried Raaphorst • Diverce, cliëntenblad van Dimence, jaargang 10 nr. 2, jun. 2018, ‘Veiligheid: De Politie op de Afdeling’, Linda Paay • Diverce, cliëntenblad van Dimence, jaargang 10 nr. 4, dec. 2018, ‘Maatwerk’, Ellen Oldenburg • Cliëntaal, cliëntenblad van Mediant, augustus 2018, ‘Behandeling en toestemming’, Wendy Bult • Journaal ggz en recht, Nummer 4, augustus 2018, ‘Ook in 2017 meeste klachten over behandeling en begeleiding’, Heleen van Koeven en Hellen Köhler • Journaal ggz en recht, Nummer 5-6, december 2018. ‘Een rookvrije psychiatrie?’, Ton-Peter Widdershoven, Ada Blok en Nannie Flim Presentaties • Bopz advocaten Zuid-Limburg, 5 april 2018 Thema: dwangbehandeling. Extern gevaar en Wvggz: kernbegrippen, Jeanne van der Leij en Els Nieuwenhuis. • Het Nationaal Intranetsymposium, 10 oktober 2018, ‘Digitaal samenwerken op Plein’, Nelly de Hoog • Diverse medewerkers van de stichting hebben in 2018 binnen het ketenprogramma implementatie Wvggz presentaties gegeven over de aanpak en voorbereiding op de Wvggz en specifieke deelaspecten daarvan. Pvp-krant In 2018 zijn er twee pvp-kranten verschenen. De pvp-krant lente 2018 had de titel ‘Veiligheid voorop?’ en ging in op de vraag bij wie je terecht kunt wanneer je je als cliënt onveilig voelt op de afdeling, wat de ervaringen zijn van pvp’en met de inzet van politie binnen instellingen en hoe de inzet van bewakers in de ggz in de praktijk werkt. De pvp-krant winter 2018 had als thema ‘Veranderende wet- en regelgeving binnen de ggz’ en kreeg de titel ‘Jouw rechten binnen de ggz, onze zaak!’. Cliënten en andere belangstellenden konden o.a. lezen over de Avg, hoe een geschillencommissie werkt en waarom een pvp signaleert. Daarnaast werd vooruitgekeken op de Wvggz. 37

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication