0

N358 Skieding Tariedings wurk Skieding gean troch Maart 2022 Het is alweer een tijd geleden dat u voor het laatst iets van ons gehoord heeft. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de werkzaamheden aan de Skieding (N358). De eerste fase van de werkzaamheden is in 2019 afgerond. Een deel van de Skieding kreeg stil asfalt en we pasten de markering aan volgens de landelijke richtlijnen. De weg kreeg onderbroken strepen aan de zijkanten en dubbele strepen in het midden. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken in de tweede fase van het project. Voorbereidende werkzaamheden (fase 2) Wijziging bestemmingsplan Om de werkzaamheden (fase 2) uit te kunnen voeren was een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Zo’n wijziging van het bestemmingsplan noemen we ook wel een inpassingsplan. Omdat de Skieding door twee provincies loopt moest voor beide provincies een inpassingsplan worden vastgesteld. Beide plannen zijn sinds september 2021, na de uitspraak van de Raad van State, onherroepelijk. Dit betekent dat we verder kunnen met het voorbereiden van de werkzaamheden. Grondaankoop Naast de vaststelling van de inpassingsplannen moeten we alle benodigde grond in bezit hebben om te kunnen starten met de werkzaamheden. Bij het aankopen van grond moeten we processen doorlopen. Deze processen kosten veel tijd. We zijn met verschillende grondeigenaren in gesprek om te onderhandelen over de grond. De planning hangt af van hoe het proces van grondaankoop verloopt. Zodra we alle grond in bezit hebben kunnen we de aanbesteding starten. Lees verder op de volgende pagina »

Verleggen kabels en leidingen De kabels en leidingen liggen door het nieuwe wegontwerp op de verkeerde plaats. We kijken samen met de netbeheerders waar we de nieuwe kabels en leidingen het beste kunnen leggen. Daarnaast overleggen we met de netbeheerders wanneer zij tijd hebben om deze werkzaamheden uit te voeren. Dit proces kost tijd, onder andere omdat netbeheerders het erg druk hebben met andere projecten in het Noorden. Werkzaamheden Skieding (fase 2) Voor het zuidelijke deel van de Skieding hebben we alle benodigde grond in bezit. Voor het noordelijke deel is dat nog niet het geval. Naar verwachting duurt het nog een tijd voordat we ook voor het noordelijke deel alle grond in bezit hebben. Om toch zo snel mogelijk te kunnen starten met het uitvoeren van de werkzaamheden hebben we het project opgeknipt in twee delen: Skieding Zuid en Skieding Noord. Het zuidelijke deel loopt vanaf de rotonde Drachtsterweg tot de aansluiting op de A7. Het noordelijke deel loopt van Surhuisterveen tot de rotonde aan de Drachtsterweg. We starten met de werkzaamheden aan de Skieding Zuid. Zodra de grondaankopen rond zijn volgt Skieding Noord. Skieding Zuid De rotonde bij de kruising van de Folgersterloane en de Drachsterweg met de Skieding bouwen we om tot ovonde. Om ruimte te maken voor deze ovonde moesten we een woning slopen. Daarnaast leggen we linksafvakken en ontsluitingswegen aan en voeren we onderhoudswerkzaamheden uit. Om het werk uit te kunnen voeren moeten we sloten verleggen. We verwachten dat de netbeheerders in de zomer of het najaar van 2022 kunnen starten met het verleggen van kabels en leidingen. Zodra wij de planning van de netbeheerder weten plannen we de voorbereiding en de aanbesteding. Skieding Noord Na de uitvoering van de werkzaamheden aan de Skieding Zuid hopen we de benodigde grond voor de Skieding Noord in bezit te hebben, zodat we kunnen starten met de werkzaamheden. Bij de Skieding Noord maken we beide bochten in de rijbaan ter hoogte van de Poelbuurt veiliger. Daarvoor moeten we de as van de weg verschuiven. Ter hoogte van de aansluiting Wildveld op de Skieding leggen we een ovonde aan. Daarnaast verleggen we een rijbaan in westelijke richting. Dat doen we om ruimte te maken voor een parallelweg op een deel van de oude rijbaan. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren moeten we zes woningen en een bedrijfsgebouw slopen. Drie woningen zijn inmiddels gesloopt.

Copyright (c) 2019 Andrew Ostry/Shutterstock. Planning Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereiding van de werkzaamheden aan de Skieding. Het is lastig om op dit moment een concrete planning te geven. De planning is immers van veel factoren afhankelijk waar wij weinig invloed op hebben (grondaankoop, planning van de netbeheerders voor het verleggen van kabels en leidingen etc.). Wij verwachten in het najaar van 2022 te kunnen starten met de werkzaamheden aan de Skieding Zuid. Zodra de planning bekend is ontvangt u opnieuw bericht van ons. Voor de start van de werkzaamheden aan de Skieding organiseren we samen met de aannemer een informatieavond. Op deze avond krijgt u meer informatie over de planning, de hinder en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Ook krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen. Tegen die tijd ontvangt u een uitnodiging voor deze informatieavond.

Nieuwsbrief digitaal In oktober 2019 ontving u de laatste nieuwsbrief over de werkzaamheden aan de Skieding. We lieten u toen weten dat dat de laatste nieuwsbrief op papier zou zijn. Aangezien dat alweer een hele tijd geleden is en we u zo goed mogelijk willen informeren hebben we besloten om de nieuwsbrief nog één keer per post te versturen. Uit duurzaamheidsoverwegingen en het vlot kunnen verspreiden van actueel nieuws gaan we na deze nieuwsbrief over op een digitale versie van de nieuwsbrief. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief via www. fryslan.frl/skieding. Ook als u zich eerder al heeft aangemeld vragen wij u om dit nogmaals te doen. Zo houden we onze verzendlijsten actueel en kunnen wij u regelmatig informeren over de ontwikkelingen. Heeft u geen e­mailadres en wilt u de nieuwsbrief graag blijven ontvangen? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum via onderstaand telefoonnummer om een nieuws brief op papier aan te vragen. Meer informatie Wilt u meer weten over de werkzaamheden? Op www.fryslan.frl/skieding vindt u alle informatie over de werkzaamheden. Heeft u vragen waarop u het antwoord niet op onze website kunt vinden dan kunt u contact opnemen met ons klantcontactcentrum via provincie@fryslan.frl of door te bellen naar 058 292 5925 van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Home


You need flash player to view this online publication