0

N358 Uterwei Tariedings wurk Uterwei yn folle gong Febrewaris 2022 Het is alweer een tijd geleden dat u voor het laatst iets van ons gehoord heeft. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de werk zaamheden aan de Uterwei (N358). Het bestemmingsplan is sinds 2019 definitief. De eerste fase van de werkzaamheden is afgerond. De weg kreeg een nieuwe laag asfalt en we legden betonstroken aan de zijkanten van de weg. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken in de tweede fase van het project. Voorbereidende werkzaamheden Grondaankoop Om met de uitvoeringswerkzaamheden (fase 2) te kunnen starten moeten we grond aankopen. Bij het aankopen van grond moeten we processen doorlopen. We gaan met verschillende grondeigenaren in gesprek om te onderhandelen over de grond. Deze processen kosten veel tijd. We zijn nog met één grondeigenaar in onderhandeling. De planning hangt af van hoe de grondaankoop verloopt. Zodra we alle grond in bezit hebben kunnen we de aanbesteding starten. Daarna kiezen we een aannemer die het werk voorbereidt en uitvoert. Wat hebben we gedaan? De voorbereidingen voor de werkzaamheden aan de Uterwei zijn bijna klaar. De afgelopen tijd hebben we vergunningsaanvragen en onderzoeken gedaan. De vergunningen zijn verleend en kabels en leidingen zijn verlegd. Daarnaast stelden we het uitvoeringscontract op, zodat we het werk zo snel mogelijk kunnen aanbesteden.

Werkzaamheden Uterwei (fase 2) In november vorig jaar bespraken we tijdens bewonersavonden de plannen voor de Uterwei met direct aanwonenden. Ook haalden we belangrijke informatie op, over bijvoorbeeld bereikbaarheid, om tijdens de uitvoering van de werkzaamheden rekening mee te houden. Haag verlengen en aansluiten op geleiderail kunstwerk Fietstunnel Rysloane We bouwen een fietstunnel ter hoogte van de Rysloane. Door de aanleg van een fietstunnel hoeven fietsers en voetgangers niet langer de Uterwei over te steken. Met de fietstunnel kunnen ze veilig onder de weg door rijden en lopen. Rysloane Perceelsaansluiting te realiseren door eigenaar Voorkant geleiderail (n.t.b.) Trottoir doorzetten voor meer body ingang fietstunnel Rysloane +0.730 + Voorkant geleiderail of leuning (n.t.b.) Haag onderbreken Geleiderail op kunstwerk (n.t.b.) Haag verlengen en aansluiten op geleiderail kunstwerk Situatie Schaal 1:200 Ontwerp fietstunnel Rysloane Aanpassing van de weg en aanleg ovonde We maken fietsoversteken en passen bestaande kruispunten aan. Daarnaast leggen we een ovonde aan bij de aansluiting van It Langfal op de Uterwei. De ovonde maakt de weg veiliger voor doorgaand verkeer, afslaand en oprijdend verkeer en voor fietsers en voetgangers die de weg oversteken. De Uterwei krijgt vanaf It Oast tot net na de ovonde bij It Langfal een nieuwe laag asfalt en nieuwe belijning. De aansluiting van de Rysloane op de provinciale weg verdwijnt. De Rysloane sluiten we met een parallelweg aan op de ovonde. De bermen maken we steviger en aan beide zijden van de weg komen betonstroken. Daarnaast leggen we vier landbouwpasseerstroken aan. Zo kan landbouwverkeer het gewone verkeer veilig voorbij laten gaan. Uterwei Ontwerp ovonde bank 4 23 2 8 Bord BB14 aanbrengen Bord BB14 aanbrengen Bord BB14 aanbrengen Bord BB14 aanbrengen 11 Bord BB14 aanbrengen aanbrengen Bord BB14 2 R3.00 R6.00 38.4 38.5 bet. 0.40 It Langfal It Langfal It Langfal 38.6 38.7 R3.00 6a 6 R2.00 R6.00 R3.00 R3.00 R3.00 4a 8 It Sud It Sud 25 It Sud 19

Planning Zoals hiernaast vermeld hebben we nog niet alle grond in bezit. We kunnen daarom nu nog geen exacte planning van de werkzaamheden geven. De planning hangt af van de grondaankoop. Zodra we alle grond bezitten kan de aanbestedingsprocedure beginnen. Daarnaast hangt de planning af van werkzaamheden aan de N358 ter hoogte van de Skieding die we misschien later dit jaar uitvoeren. Als alles volgens planning verloopt dan zijn de werkzaamheden aan de Uterwei naar verwachting binnen drie tot zes maanden klaar. Voor de start van de werkzaamheden aan de Uterwei organiseert de aannemer een informatieavond. Op deze avond krijgt u meer informatie over de planning, de hinder en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Ook krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen. Tegen die tijd ontvangt u van de aannemer een uitnodiging voor deze informatieavond.

Nieuwsbrief digitaal Dit is de laatste papieren nieuwsbrief over de Uterwei (N358). Vanwege duurzaamheidsoverwegingen en het vlot kunnen verspreiden van actueel nieuws gaan we over op een digitale versie van de nieuwsbrief. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief via www.fryslan.frl/uterwei. Heeft u geen e­mailadres en wilt u de nieuwsbrief graag blijven ontvangen? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum via onderstaand telefoonnummer om een nieuwsbrief op papier aan te vragen. Meer informatie Wilt u meer weten over de werkzaamheden? Op www.fryslan.frl/uterwei vindt u alle informatie over de werkzaamheden. Heeft u vragen waarop u het antwoord niet op onze website kunt vinden dan kunt u contact opnemen met ons klantcontactcentrum via provincie@fryslan.frl of door te bellen naar 058 292 5925 van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Home


You need flash player to view this online publication