3

1 Introductie – Woonsituatie Surhuizum 1.1 Wat gaan we doen? Dit plan is ontwikkeld door Wurkgroep geWOON Surhuzum, waarin inwoners van Surhuizum zijn vertegenwoordigd. Alle leden van de werkgroep zijn bovengemiddeld geïnteresseerd in de ontwikkelingen van de woningmarkt in en rondom Surhuizum. De werkgroep heeft als doel het dorp Surhuizum te ondersteunen bij de mogelijkheden en uitdagingen die de huidige woningmarkt met zich meebrengt. Wurkgroep geWOON Surhuzum stelt zich ten doel om de woon belangen van alle Surhuzumers samen te brengen en hierin de meest optimale situatie te realiseren voor de woongelegenheid in Surhuizum. Het voornaamste doel hierbij kwaliteitsverbetering van het huidige woningaanbod. Dit doel sluit goed aan bij de richtlijnen van de gemeente. In haar woningbouwprogrammering 2021 hebben zij de realisatie van 16 woningen in de komende 10 jaar geprogrammeerd (bijlage 1). 1.2 Waarom nieuwe woongelegenheden? De woongelegenheid in Surhuizum is iets waar al langere tijd over wordt gepraat. Surhuizum trekt veel mensen vanwege haar gunstige ligging; binnen een halfuur ben je in Groningen of Leeuwaren, de A7 is in 10 minuten bereikt en de woon omgeving van Surhuizum straalt rust uit. De populariteit van Surhuizum is terug te zien in het huidige woningaanbod. Op het moment van schrijven staat er één woning te koop in het dorp. De mogelijkheden voor het huren van woonruimte in het dorp is er nagenoeg niet. Ten derde zijn er ook geen kavels beschikbaar waar een woning gebouwd zou kunnen worden. De schaarste op de woningmarkt heeft verschillende gevolgen. Huidige huurders in Surhuizum hebben geen mogelijkheden voor het kopen of bouwen van een eigen woning. Jongeren zien geen kans om op zichzelf te gaan wonen en zijn genoodzaakt buiten de dorpsgrenzen te gaan kijken. Ook de doorstroommogelijkheden voor ouderen naar kleinere of levensloopbestendige woningen zijn niet beschikbaar. Tot slot zijn de mogelijkheden voor mensen die in Surhuizum willen gaan wonen logischerwijs minimaal. Dit is ontzettend jammer, want Surhuizum wil wel bieden maar kan nog niet bieden. Surhuizum kent op het moment van schrijven zo’n 1.275 inwoners. De bovengenoemde gevolgen van de schaarste op de woningmarkt laten zien dat er in alle leeftijdscategorieën problemen ontstaan. Op dit moment is een van de weinige oplossingen het kijken naar opties buiten Surhuizum. Het vertrekken kan voor nadelige gevolgen in het dorp zorgen waardoor de demografische ontwikkeling stagneert. Deze stagnatie zal zorgen voor een negatieve cyclus dat lastig te doorbreken is. Een korte schets: 3 Projectplan GeWOON Surhuzum Wurkgroep Surhuzum is om te zorgen voor een uitbreiding en

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication