5

2 Projectplan – GeWOON Surhuzum 2.1 Toekomstig wonen in Surhuizum De projectgroep is samengekomen om ideeën en mogelijkheden te inventariseren en te bespreken. Samen met de gemeente en woningbouwvereniging (SWA) zijn er gesprekken geweest waarin de behoeften van alle mensen zijn meegenomen. Na deze gesprekken zijn er een aantal punten belangrijk gevonden. Hierna zullen deze worden omschreven als doelen. De doelen hebben overigens veel overlap met de speerpunten betreffende woningbouw in Surhuizum genoemd in de woonvisie Achtkarspelen 2020-2025 (bijlage 2). 1. Ruimte creëren voor nieuwbouw. Hierbij is het belangrijk dat er zowel bebouwde als onbebouwde bouwgrond beschikbaar komt (starters- en vrijstaande woningen). 2 Levensloopbestendige woningen. In het dorp waarbij de sociale cohesie groot genoeg is om zo lang mogelijk zelfstandig in het dorp te blijven wonen. 3 De mogelijkheid tot huren moet voor zowel jong als oud vergroot worden. 4 Binnenstedelijke realisering van woningbouw. 5 Het dorp bruisend houden. 6 Focus op het beschikbaar maken van woonmogelijkheden voor inwoners uit Surhuizum (en eventueel aangelegen dorpen) zelf. Het is van belang aan iedereen te denken. Tegelijkertijd heeft iedereen ook andere behoeftes en wensen. Waar komen deze behoeftes bij elkaar? De grootste overeenkomst hierin is de woonruimte. Kan er een situatie gerealiseerd worden waarin met beperkte ruimte een optimaal resultaat behaald wordt? 5 Projectplan GeWOON Surhuzum Wurkgroep Surhuzum

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication