9

2.3 Sociale huur en/of koopwoningen Voor de realisatie van de nieuwe woningen zijn huizenbouwers nodig. Dit kan door woningcorporaties, projectontwikkelaars of particulieren gedaan worden. Alhoewel het duidelijk is dat er vraag is naar verschillende soorten woningen, is het op dit moment nog onduidelijk hoe een eventuele verdeling er uit zou zien. Wel kan er een overzicht gemaakt worden van de mogelijke huizenbouwers, -kopers. (zie 3 bijlages) 2.3.1 Woningbouwcorporaties Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) Op dit moment heeft de SWA in Surhuizum 55 woningen in beheer (https://swabuitenpost.nl/woningaanbod/surhuizum/). Op 4 juni 2021 heeft de werkgroep een gesprek gehad met de SWA (en gemeente) waarin gesproken is over de huidige en toekomstige woningbouwopgave van het dorp. Een groot discussiepunt hier ging over het beleid van de SWA dat zij liever geen uitbreidende nieuwbouw realiseren. Dit heeft te maken met de mogelijke bevolkingskrimp die over een aantal jaren zal worden ingezet. De SWA wil daarom enkel huidige woningen vervangen of moderniseren. De gemeente daarentegen staat wel open voor nieuwbouw. Om dit beleidsverschil te overbruggen stelt de werkgroep een samenwerking tussen gemeente en SWA voor. Centraal hierin staat het ruilen van grond. Binnen de SWA heerst het principe ‘oude eraf, nieuwe erop’. De sociale huurwoningen zijn echter allemaal bewoond waardoor het lang duurt voordat de woningen gesloopt en herbouwd kunnen worden. In een samenwerking zou de SWA kunnen gaan bouwen op gemeentelijke grond, bijvoorbeeld op het ‘nieuwe korfbalveld’ aan de Olivierstrjitte. Hierbij neemt de SWA de grond over van de gemeente, waarna de gemeente de grond waar nu de sociale huurwoningen nog staan, in het bezit krijgt. Deze wisselwerking zou positief zijn voor de doorstroom in het dorp. Wanneer de voormalige sociale huurwoningen worden gesloopt kan de gemeente de grond te koop aanbieden voor nieuwbouw. WoonFriesland De tweede woningcorporatie die actief is in Surhuizum, WoonFriesland, heeft een stuk minder woningen in beheer vergeleken met de SWA. In totaal zijn het 24 woningen. De onderstaande afbeelding geeft een overzicht weer van de verschillende woningen. Meer informatie is te vinden op de website van WoonFriesland (https://www.woonfriesland.nl/huren-infriesland/achtkarspelen/surhuizum). Tot nu toe zijn er geen gesprekken geweest met WoonFriesland. Projectplan GeWOON Surhuzum Wurkgroep Surhuzum

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication