48

1. Jullie wonen nu acht jaar in Ilpendam. Hoe zijn jullie hier terechtgekomen? Na een aantal jaren in Brazilië gewoond te hebben, kwamen we terug naar Nederland en zochten we woonruimte rondom Amsterdam. Na enkele maanden in een gemeubileerd Rijksmonument in Broek in Waterland gewoond te hebben reden we op een mooie nazomerdag door Ilpendam en zagen we ons huidige huis te koop staan. We waren op slag verliefd op het huis en de ligging in de oude dorpskern van Ilpendam, en zijn dat tot op de dag van vandaag nog steeds. 2. Hoe bevalt het wonen in Ilpendam jullie? In één woord: uitstekend. Ilpendam biedt een unieke combinatie van de charme van een landelijk gelegen dorp en de aantrekkingskracht van een zeer nabijgelegen hoofdstad als Amsterdam. Rust, ruimte, fijne mensen en natuur gecombineerd met werk, voorzieningen en cultuur maken Ilpendam misschien wel tot een van de best bewaarde geheimen van Noord Holland. 3. Waarom ben je lid van de Dorpsraad? Na een aantal jaren wonen in Ilpendam ontdekte ik dat de charme van het dorp niet iets is dat spontaan ontstaat, maar het product is van vele mensen die zich actief inspannen om Ilpendam te maken tot wat het vandaag is en morgen kan zijn. Omdat we met een groot gezin met volle teugen genieten van Ilpendam vond ik het belangrijk om ook zelf een steentje bij te dragen. In maart van dit jaar heb ik mij verkiesbaar gesteld voor de Dorpsraad en enkele weken later mocht ik als verkozen lid aanschuiven. 4. Wat doet de Dorpsraad precies? De Stichting Dorpsraad Ilpendam heeft, volgens haar statuten, ten doel de belangen van het dorp Ilpendam en zijn inwoners op een zo effectief mogelijke wijze te behartigen. In de praktijk komt het er op neer dat de inwoners van Ilpendam onderwerpen (kunnen) aanbrengen waarover de Dorpsraad met de gemeente in overleg treedt. Hierbij is het van belang dat het om een situatie gaat die meerdere inwoners of zelfs het hele dorp bezighoudt. 5. Hoeveel leden telt de Dorpsraad? Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf, en ten hoogste elf leden. Op dit moment zijn de tien Dorpsraad leden: Josine van den Berg, Ruud Bosman, Melvin Broekaart, Jan Dekker, Lenie Doets, Rinus Dussel, Jan van den Hoed, Jan Meijer, Ria van Oostveen en Wolter van der Vliet. Leden van de Dorpsraad mogen geen raadslid zijn voor de gemeente Waterland. 6. Kan verder iedereen lid worden? Ja. Eens in de vier jaar vindt de verkiezing plaats, vaak op hetzelfde moment als de gemeentelijke verkiezingen. In 2018 hebben voor het laatst Dorpsraad verkiezingen 48 | ILPENDAM plaatsgevonden. Iedere inwoner van Ilpendam kan zich verkiesbaar stellen door zijn of haar interesse per e-mail of brief kenbaar te maken aan de secretaris van de Dorpsraad. 7. Wat is jouw rol in de Dorpsraad? Ieder lid van de Dorpsraad is voor elke inwoner van Ilpendam aanspreekbaar over in principe elk onderwerp. Vanuit praktisch oogpunt zijn de diverse taken en aandachtsgebieden tussen de leden van de Dorpsraad verdeeld. Zelf neem ik Openbare Ruimte & Groenvoorziening voor mijn rekening. Dit betekent dat alle vragen aan de Dorpsraad binnen dit gebied in eerste instantie bij mij terechtkomen, waarna ik vervolgens binnen de Dorpsraad, gemeente en bij eventuele andere betrokkenen op zoek ga naar verdere informatie en aanknopingspunten. Met alle betrokken partijen voer ik vervolgens overleg en gezamenlijk doen wij ons best om tot een oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel is. 8. Hoe kunnen inwoners van Ilpendam onderwerpen aanbrengen? De raad organiseert minimaal vier keer per jaar openbare vergaderingen. Ilpendammers kunnen deelnemen aan deze vergaderingen om onderwerpen die hen aan het hart gaan toe te lichten en kracht bij te zetten. Op de website van de Dorpsraad kan voorafgaand de actuele agenda worden ingezien en per e-mail kunnen geïnteresseerden zich aanmelden om de vergaderingen bij te wonen. 9. Wat hebben jullie de afgelopen jaren gerealiseerd? In meer of mindere mate heeft de Dorpsraad bijgedragen aan onder meer het behoud van het pontje, het mogelijk maken van de uit- en aanbouw van de muziektent in het park en de realisatie van de Brede School. Meer recentelijk zijn de renovatie van het Dorpsplein, de aanpassingen aan de Jaagweg, de nieuwbouw op het terrein Ilpenhof en de staat en het onderhoud van het park een belangrijk aandachtspunt geweest en heeft de raad bijgedragen aan diverse kleinere aandachts- en verbeterpunten binnen het dorp. 10. Bij welke projecten zijn jullie de komende tijd betrokken? Op dit moment is de Dorpsraad nauw betrokken bij een aantal voor het dorp belangrijke onderwerpen, waaronder de snelheid en drukte van het verkeer in de oude kern, de mogelijke plaatsing van een 40m hoge zendmast aan de rand van het dorp en de bouwplannen nabij de Dorpsstraat en het voormalige Sebastianus terrein. Website: www.dorpsraad-ilpendam.com E-mail: info@dorpsraad-ilpendam.nl @DoRaIlpendam www.facebook.com/dorpsraadilpendam

49 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication