3

DuurzameMobiliteit.nu! Duurzaamheid is wat de klok slaat in fleet- en leaseland. Ook al mag de elektrische auto het momenteel (tijdelijk) moeilijk hebben nu de fiscale voordelen worden afgebouwd, de fleetowner blijft inzetten op een zo schoon mogelijk wagenpark – hij moet ook wel! Of zoals een fleetmanager het verderop in dit nummer omschrijft: we mogen alles vinden van die plannen van de overheid, als bedrijf heb je ermee te dealen. En dus gaat deze fleetmanager onverdroten door – zijn werkgever is nu al de fleetowner met de meeste elektrische bestelauto’s in het land! Daarbij zien we dat de ‘elektrische markt’ nu in een volgende fase terechtkomt, met aandacht voor de kosten. Fleet & Lease mocht als eerste schrijven over de bevindingen van het kersverse onderzoek van fleetmanagementorganisatie Fleet Support over de kosten van elektrische rijden. Dit onderzoek ‘Van pas tot laadpaal’ moet fleetowners handvaten geven om te sturen op de kosten van een elektrisch voertuig. Hoog nodig, zo blijkt. En het wordt ook gedaan; zo komt merksturing weer helemaal terug, voorspelt Fleet Support. Als journalist is het in ieder geval heerlijk schrijven over zo’n ‘markt-in-wording’. Veel van de opgebouwde expertise in de markt kan overboord, maar uiteraard ook weer niet alles. De dynamiek is in ieder geval enorm. Om dit zo goed mogelijk te beschrijven, komen we nog deze maand met een nieuwe titel: Duurzamemobiliteit.nu. Waarbij we ons vooral willen concentreren op de verhalen van fleetowners uit de markt – praktijkverhalen dus. Hoe gaat BV Nederland om met alle veranderingen op zowel gele - als grijze kentekens? Wat kunnen ze van elkaar leren? Schrijf u vooral in op de nieuwsbrief van TrendsinAutoleasing.nl om niets te missen! Bart Luteijn, hoofdredacteur/uitgever Fleet & Lease en TrendsinAutoleasing.nl Colofon Fleet & Lease en TrendsinAutoleasing.nl zijn uitgaves van Trends Automotive Media p/a Van Leeuwenhoeklaan 7, 4708 BC Roosendaal, Nederland E: erik@trendsinautoleasing.nl IBAN: NL49ABNA0108544036 BIC: ABNANL2A BTW. nr.: NL863591073B01 KvK nr. : 85339970 I: www.trendsinautoleasing.nl Uitgever Bart Luteijn Managing Director/Co-Owner Erik Nooij Redactie Erwin Gevers, Jacques Koch, Drs. Monique Mulder en Albert-Jan Cornelissen. Vormgeving André Heetkamp & Alana Meijerman Reclamemakers.nl © 2023 Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle artikelen welke in deze uitgave gepubliceerd zijn, vallen onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende journalist. Het verlenen van toestemming tot publicatie in Management in Fleet & Lease houdt in dat de auteur de uitgever, met uitsluiting van ieder ander, onherroepelijk machtigt de bij of krachtens de Auteurswet door derden verschuldigde vergoeding voor kopiëren te innen of daartoe in en buiten rechte op te treden. Wij maken u er op attent dat de verstrekte gegevens zoals, naam, adres en woonplats zijn opgenomen in onze klantenadministratie. Wij willen het gebruiken om u te blijven informeren over onze voordeelaanbiedingen, produkten en dergelijke van zorgvuldig uitgekozen andere bedrijven. Deze administratie is aangemeld bij de registratiekamer te Rijswijk onder nummer P0015 122 Indien u bezwaar heeft tegen dit gebruik van uw gegevens dan kunt u dit schriftelijk aan ons laten weten. Fotograaf Martijn Dobbelsteen, Thomas Koerts Informatie over advertentietarieven erik@trendsinautoleasing.nl Druk Veldhuis Media Verspreiding PostNL | 3 E r i k N o B o a i j r t L u t e i j n Voorwoord

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication