41

Nieuwe leaseauto’s: de belangrijkste trends Leasemaatschappijen investeerden in 2023 voor een recordbedrag in nieuwe voertuigen: 8 miljard euro in auto’s en bijna 1,2 miljard in nieuwe bestelauto’s. Een bedrag dat onder andere steeg door inflatie en de duurdere elektrische voertuigen. Eveneens zichtbaar in de analyse van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA): het huidige dalende animo voor EV’s. VNA benoemt de belangrijkste trends in haar analyse. Vooral zakelijke leaseauto’s in trek De registraties van nieuwe lease personenauto’s stegen in 2023 met 20% naar een kleine 188.000 eenheden. Die groei kwam voort uit een sterke vraag naar zakelijke leaseauto’s. De nog altijd krappe arbeidsmarkt speelde hierin een belangrijke rol. Ook was er meer vervangingsvraag dankzij een relatief hoge inzet van nieuwe leaseauto’s in 2018 en 2019. Recordbedrag aan investeringen Er werden niet alleen meer voertuigen geregistreerd door leasemaatschappijen. Ook werd per auto meer uitgegeven. Dat leidde tot een investering van bijna €8 miljard in nieuwe leaseauto’s (inclusief btw en bpm) en bijna €1,2 miljard in nieuwe lease bestelwagens (inclusief btw en exclusief bpm). Stijgende gemiddelde aanschafprijzen Door inflatie zijn aanschafprijzen van nieuwe auto’s al enkele jaren stijgende. Ook elektrificatie speelt hierin een rol. De gemiddelde aanschafprijs (incl. belastingen) van nieuwe lease personenauto’s steeg van zo’n €39.000 in 2022 naar bijna €42.500 in 2023. Die van bestelwagens (inclusief btw, exclusief bpm) klom van €39.250 naar €43.500. Ruim 1 op 3 nieuwe (en 1 op de 6) is volledig elektrisch Het aandeel volledig elektrisch steeg bij nieuw geregistreerde leaseauto’s van 25,4% in 2022 naar 34,3% in 2023. Ook de plug-in hybride werd vaker gekozen en bereikte een aandeel van 9,6% in 2023. Daardoor had bijna 44% van alle nieuwe leaseauto’s een stekker. Binnen leasebestelwagens klom het aandeel EV van 8,9% naar 17%. De gemiddelde uitstoot loopt terug Lease elektrificeert sneller dan de rest van de markt. Zo steeg het EV aandeel in personenauto’s buiten lease van 21,6% in 2022 naar 27,2% in 2023. Trager dus dan in lease. Dat gold ook voor bestelwagens, waar het EV aandeel in de rest van de markt klom van 7,4% naar 12,7%. Mede daardoor daalde de gemiddelde uitstoot van nieuwe voertuigen | 41 sneller in lease. In leaseauto’s van 86 naar 72 gram CO2/km (buiten lease van 89 naar 78). In lease bestelwagens van 177 naar 161 gram CO2/km (niet-lease van 190 naar 181). Zet de elektrificatie (versnelt) door in 2024? De animo voor EV’s lijkt inmiddels wat af te nemen door een combinatie van relatief hoge aanschafprijzen en rente, stijgende elektriciteitskosten en het naderende einde van de mrb vrijstelling. In private lease was al een dalende trend in EV’s zichtbaar gedurende de tweede helft van 2023. Het is nu afwachten of dit ook in de zakelijke markt zichtbaar wordt. Klein en compacte, liefst in SUV-vorm Leaserijders kiezen voornamelijk kleine en compacte (gezins)wagens uit de segmenten B en C. Binnen de segmenten zijn SUV’s populairder geworden. Van alle nieuwe lease personenauto’s was 45% een SUV (42% in 2022). Veelal wordt een elektrisch aangedreven variant gekozen. Leaserijders gaan voor klein(er) Dat leaserijders veelal B en C segment auto’s rijden komt ook terug in de gemiddelde aanschafprijs. Die ligt met €42.500 lager dan in de rest van de markt (€50.100). VW, Kia en Peugeot Als het gaat om aantallen registraties van nieuwe leasevoertuigen (personenauto’s en bestelwagens) per merk, dan scoren achtereenvolgens VW, Kia en Peugeot het hoogst. Snelste stijger in marktaandeel binnen lease was Tesla. VW leidt bij de inzet van nieuwe zakelijke auto’s en bestelwagens, Toyota in private lease. Analyse leasemakrt

42 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication