4

Mar y vida El mar, como la vida, no deja de ser una concatEnación de ciclos. Hay momentos En los quE se alEja y la orilla se nos antoja lejana. Es una cuEstión de tiEmpo quE las cosas vuElvan a su ser.la vida, como El mar, siEmprE vuElve. Sea and life thE sea, like life, is still a concatEnation of cyclEs. thErE arE moments whEn it moves away and thE shorE seEms far away. it is a mattEr of time before things return to thEir being. life, like thE sea, always returns. Mer et vie la mer, commE la viE, Est un Enchaînement de cyclEs. il y a des moments où Elle s’éloigne Et le rivage nous semble loin. c’Est unE quEstion de temps avant quE les chosEs reviEnnent à leur êtrE. la viE, commE la mer, reviEnt toujours. ItSaSoa eta bizitza itsasoa, bizitza bezala, zikloen HurrEnkera bat da.unE batzuetan urrutiratu EgitEn da Eta itsasertza urruti somatzEn dugu. denbora kontua izatEn da gauzak bere onEra itzultzea. bizitza ErE, itsasoa bezala, beti itzultzen da.

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication