7

WMO De afgelopen jaren zijn er veel zorgtaken naar de gemeente gekomen en de gemeente moet alle zeilen bij zetten om dit op te kunnen vangen en bekostigen. - Dit vraagt om een adequate en pro actieve houding van de betrokken partners. Forum voor Maassluis vind dat hier nog veel in te verbeteren valt. De hulp aan mensen die dit nodig hebben moet makkelijker en sneller worden gerealiseerd, geen lange wachttijden meer voor mensen. Dit zou bijvoorbeeld gerealiseerd kunnen worden door minder administratie en meer zorgverleners die aanvragen kunnen afhandelen en snel kunnen schakelen om de benodigde hulp in gang te zetten. Burgers moeten makkelijk ingang hebben bij de gemeente om een vraag te stellen of een aanvraag in te dienen en niet eindeloos van het kastje naar de muur gestuurd worden. Dit vraagt van gemeentelijk personeel ook dat zij zelf kennis van zaken hebben en enig gevoel hebben van bedrijfs sensitiviteit. De afgelopen jaren is helaas vaak gebleken dat dit ontbreekt en hierdoor komt de gemeente Maassluis vaak negatief in het nieuws. Hier valt nog veel winst te halen. Door de wijkteams goed te bemannen en bevrouwen, te investeren in deze mensen en kritisch te blijven kunnen we ervoor zorgen dat WMO terecht komt daar waar WMO nodig is. Fraude met WMO gelden moet wat ons betreft streng bestraft worden en ten alle tijden dient de gemeente hier aangifte van te doen. Forum voor Maassluis is dan ook een voorstander om, door regelmatige evaluaties uit te voeren, vinger aan de pols te houden. Doordat het kabinet besloten heeft om de inkomenstoets los te laten kan nu iedereen voor een maandelijks, klein, bedrag gebruik maken van WMO faciliteiten. Forum voor Maassluis wil wethouders en burgemeester vragen om er bij het kabinet op aan te blijven dringen de inkomenstoets opnieuw in te voeren zodat iedere burger naar vermogen mee betaald aan deze kosten.

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication