9

Jeugdzorg Jongeren die in de knel komen, hebben recht op passende jeugdhulp zonder wachtlijsten. Forum voor Maassluis meent dat wachtlijsten in de jeugdhulp leiden tot een verslechterde positie van jongeren die hulp nodig hebben. Daarnaast leidt het niet voldoende beschikbaar hebben van passende jeugdhulp op termijn ook duurdere jeugdhulp. Naast het beschikbaar hebben van voldoende passende jeugdhulp is het ook van belang dat er op wordt toegezien dat jongeren en hun ouders voldoende bestaanszekerheid hebben. Uit onderzoek blijkt dat armoede automatisch leidt tot hoger gebruik van jeugdhulp. Ook is het van belang dat er goede maatschappelijke voorzieningen zoals huizen en wijkcentra zijn en meer ruimte voor sport en beweging. Voor het verbeteren van de jeugdzorg doet Forum voor Maassluis de volgende voorstellen. • Meer samenwerken als basis voor de zorg. Wij willen af van ingewikkelde aanbestedingen en we willen langdurige contracten binnen de jeugdhulp. • Forum voor Maassluis wil ook dat er wordt aangesloten bij de beweging van 0 om uiteindelijk toe te werken naar 0 uithuisplaatsingen. • Forum voor Maassluis wil dat ervaringsdeskundige ouders en jongeren actief bij het jeugdbeleid worden betrokken. Zij horen bijvoorbeeld een plaats te krijgen aan de inkooptafels. • Op regionaal dient Maassluis voor de zwaardere zorg samen met de buurgemeenten om te komen tot een volledig regionaal zorgaanbod. Daarbij worden de procedures op elkaar af gestemd zodat de zorgaanbieders niet voor iedere gemeente een andere procedure moeten volgen. • In de wijk willen we hoogwaardig gekwalificeerde eerstelijnszorg die zoveel mogelijk als één team samenwerkt. Het is nooit leuk om zorg nodig te hebben, maar iedere keer een andere zorgverlener maakt

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication