10

BRANDVERZEKERING VERPLICHT VOOR ELKE HUURDER Sinds 1 januari 2019 is het nieuwe Vlaamse huurdecreet van kracht, die de verplichtingen vastlegt van wie huurt en verhuurt. Nieuw hierin is dat zowel de huurder als de verhuurder zich moeten verzekeren tegen brand en waterschade. Tot dan was deze wettelijke verplichting er niet en dit heeft dus wel gevolgen voor al wie huurt. Voorheen werd de verplichting dikwijls opgenomen in het huurcontract tussen eigenaar en huurder maar dit wordt nu dwingend vastgelegd in dit huurdecreet. Het is dus sowieso een verplichting voor de huurder, ook al staat dit niet in zijn huurcontract vermeld. Elke huurder die sinds 1/1/2019 een huurovereenkomst heeft afgesloten moeten een verplichte brandverzekering afsluiten. Het moet wel gaan over de hoofdverblijfplaats van de huurder. Wat moet u als huurder nu verzekeren? Als huurder bent u aansprakelijk voor de schade die u veroorzaakt wordt aan de woning die u huurt, tenzij u het tegendeel kan bewijzen. De eigenaar kan dus gerust zijn dat de schade die u veroorzaakt, gedekt zal zijn door deze verplichte verzekering. Mocht de oorzaak van de schade de verantwoordelijkheid zijn van de eigenaar, dan komt zijn verzekering tussen. Brand en waterschade zijn normaal standaarddekkingen in een brandverzekering, maar dit is niet altijd het geval. Belangrijk is ook dat er een dekking voor schade aan derden is voorzien. Als derden, bv. buren schade hebben geleden door een brand bij u als huurder, dan is dit ook verzekerd in uw brandverzekering als deze dekking is opgenomen. Soms wordt de verplichting om als huurder een brandverzekering af te sluiten vervangen door een clausule van afstand van verhaal, opgenomen in de brandverzekering van de eigenaar. U bent dan als huurder verzekerd in de polis van de eigenaar voor de schade waarvoor u aansprakelijk bent in het kader van de brandverzekering. De eigenaar betaalt hiervoor een extra premie voor zijn brandpolis, maar zal deze ongetwijfeld doorrekenen aan u als huurder. Ook moet er dan nagegaan worden of de dekking schade aan derden ook wel voorzien is via deze clausule afstand van verhaal. Weet dat u geen impact hebt op de inhoud van deze verzekering. Wat is er verzekerd, welke vrijstelling hanteert men? En indien de eigenaar bv. de premie niet betaalt, heeft u als huurder ook geen verzekering. Met alle discussies bij schade als gevolg. Normaal wordt deze vermelding afstand van verhaal wel opgenomen in het huurcontract, maar dit is niet altijd zo. Als professioneel makelaarskantoor adviseren wij elke huurder toch een eigen brandverzekering te nemen. Dit gecombineerd met een dekking voor uw persoonlijke inhoud alsook een familiale verzekering zorgt ervoor dat u gerust kan zijn bij eventuele schade. 10 VR-Magazine | Property

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication