14

MODULE SILVER Basisdekking Voertuigen Burgerlijke Aansprakelijkheid + Rechtsbijstand Optioneel: (1) Bestuurder (2) (Kleine) omnium (3) Assistance Basisdekking Patrimonium Brand woning/Appartement Optioneel: (1) Diefstal (2) Indirecte verliezen (3) Rechtsbijstand Basisdekking Gezin Burgerlijke Aansprakelijkheid + Rechtsbijstand MODULE GOLD Burgerlijke Aansprakelijkheid Optioneel: (1) (Kleine) omnium (2) Assistance MODULE DIAMOND Burgerlijke Aansprakelijkheid + Bestuurder volgens vergoeding in gemeen recht (vergoeding tot € 500.000) Optioneel: (1) (Kleine) omnium Brand woning/Appartement Optioneel: (1) Diefstal (2) Indirecte verliezen Burgerlijke Aansprakelijkheid Brand woning/appartement + Diefstal Optioneel: (1) Indirecte verliezen Burgerlijke Aansprakelijkheid Basisdekking Rechtsbijstand Gedekt in de basispolissen (gevaar voor belangenconficten!) Rechtsbijstand privaat leven bij een onafhankelijke en gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar, dekking voor: (1) Rechtsbijstand voertuig(en) (2) Rechtsbijstand privaat leven (3) Rechtsbijstand na brand (4) Rechtsbijstand bij een beperkt aantal conflictsituatie’s Optioneel: fiscale polis MEER INFO Rechtsbijstand conflicten bij een onafhankelijke en gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar, dekking voor: (1) Rechtsbijstand voertuigen (2) Rechtsbijstand privaat leven (3) Rechtsbijstand na brand (4) Bouwgeschillen (5) Erf-, schenkings- en testamentrecht (6) Huurrechtsbijstand (7) Arbeidsrecht (8) Administratief recht (9) Vruchtgebruik, hypotheken,… Basisdekking Ongevallen Mogelijks dekking als bestuurder via autoverzekering Verzekerde kapitalen op basis van forfaitaire vergoeding (indien optie gekozen). Formule Verkeer • Dekking alle verkeersongevallen • Forfaitaire kapitalen • Dekking bij Overlijden, blijvende invaliditeit en medische kosten OF Formule verkeer en privaat leven • Dekking alle verkeersongevallen en private ongevallen • Forfaitaire kapitalen • Dekking bij overlijden, blijvende invaliditeit en medische kosten Daylife Protect Ongevallen privaat leven volgens vergoeding gemeen recht tot € 1.000.000, dekking bij: • Huishoudelijke, school- en vrijetijdsongevallen • Natuur, industriële en technologische rampen • Agressie, Terrorisme, oproer en aanslagen • Gevaarlijke sporten (niet beroepshalve) • Uitsluiting: ongeval met landmotorvoertuig MEER INFO MEER INFO 14 VR-Magazine | Insurance

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication