25

Voorbeelden van toepassingen CONFLICT MET BRANDVERZEKERAAR Na een zware keukenbrand ontstaat discussie over de grootte van de herstelkosten. Euromex vergoedt de ereloonstaat van uw expert. Door diens tussenkomst komt het tot een snel akkoord met de expert van uw brandverzekeraar, zodat u eindelijk met de herstellingswerken kan starten. BURENHINDER De gemeente stelt een oude voetbalkantine ter beschikking van een jeugdhuis. Deze club stoort zich niet aan de geluidsnormen, en ook de gemeente of de politie treden niet adequaat op. Euromex dagvaardt zowel de gemeente als het jeugdhuis. De vrederechter legt strenge maatregelen op versterkt met een dwangsom. STRAFRECHTELIJKE VERDEDIGING U wordt vervolgd voor de correctionele voor opzettelijke slagen. Een getuige heeft u per vergissing als dader aangeduid. De getuige wordt op verzoek van uw advocaat opnieuw gehoord, en geeft toe dat hij zich mogelijks van persoon heeft vergist. Op basis van de ontstane twijfel spreekt de strafrechter u vrij en ook het openbaar ministerie gaat niet in beroep. Euromex betaalt de kosten en erelonen voor de verdediging door uw vrij gekozen advocaat. FISCAAL RECHT Bij een controle verwerpt de fiscus voor meerdere jaren de inbreng van uw schuldsaldoverzekering. U krijgt een bericht van wijziging en een bijkomend aanslagbiljet. Euromex zorgt voor uw bezwaarschrift bij de gewestelijke directeur. ARBEIDSRECHT Uw werkgever wil besparen en u moet het doen met een goedkopere salariswagen. U gaat niet akkoord. Het voornemen van uw werkgever is in strijd met de arbeidsovereenkomstenwet. VERBINTENISSENRECHT Via internet bestelt u een horloge van een bekend merk. De douane neemt de goederen echter in beslag omdat het om namaak gaat van een beschermd merk. U moet bovendien een boete betalen. De verkoper weigert om u de koopsom en de opgelopen boete terug te betalen. Euromex gaat de discussie met de verkoper aan. BOUWRECHT U wenst uw woning uit te breiden met een dakkapel. De werken gebeuren echter gebrekkig. Niet alle ramen sluiten perfect en de siliconendichting is zeer slordig. U vraagt verbeteringswerken door de aannemer, die hier echter geen gevolg aan geeft. Euromex stelt de aannemer in gebreke en stelt uw vrije keuze expert aan. ERF-, SCHENKINGS- EN TESTAMENTRECHT U wenst een testament aan te vechten. Door een belangrijke schenking dreigt uw wettelijk beschermd erfdeel niet gerespecteerd te worden. U hebt ook uw twijfels rond de echtheid van het testament. Euromex biedt u bijstand in deze discussie. ECHTSCHEIDINGSRECHT Samen met uw partner beslist u om het huwelijk te verbreken. De notaris regelt de echtscheiding met onderlinge toestemming. Voor de notariskosten keert Euromex aan elke betrokkene een maximale vergoeding van € 3.500 uit. PLAY MOVIE Legaly assistance | VR-Magazine 25

26 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication