13

Ieder team doorloopt in zijn bestaan een bepaalde ontwikkeling die erg lijkt op de leeftijdsfasen van een mens. Van grote afhankelijkheid van zijn ouders komt een mens vervolgens in een opstandige fase voordat hij zelfstandig en volwassen wordt – om uiteindelijk na zijn oude dag te sterven. Een team kent: • een startfase waarin de teamleden afhankelijk zijn van de teamleider; • een strijdfase waarin onderlinge relaties hun vorm krijgen; • een samenfase waarin het team effectief functioneert; • een slotfase waarin het team afscheid neemt. In elke fase in de teamontwikkeling hebben de teamleden verschillende behoeftes. Effectief leiderschap betekent dat je als teamleider je stijl aanpast aan die behoeftes. Ook de wijze van communiceren, het omgaan met conflicten en de besluitvorming verlopen anders in de verschillende ontwikkelingsstadia. Effectieve teams blijken steeds op dezelfde punten goed te scoren. Er zijn 4 Dimensies die van doorslaggevend belang zijn voor het succes van teams: 1. Bestaansrecht: hiervoor zijn wij bij elkaar 2. Inrichting: zo zijn wij georganiseerd 3. Dynamiek: zo werken wij samen 4. Omgeving: dit is het krachtenveld Een goede uitwerking en afstemming van deze 4 dimensies is essentieel voor succesvolle samenwerking. Doe hier een verkorte versie van de teamscan: https://menseninbedrijf.nl/teamscan/ Voor meer informatie zie bijlage F. 7 Leiderschapsontwikkeling Er zijn ondertussen vele soorten leiderschap benoemd en beschreven. Wij houden het hier beperkt tot 2 soorten. 1. Transactioneel leiderschap Transactioneel leiderschap gaat uit van principes van ruil. Verondersteld wordt dat het gedrag van medewerkers gestuurd wordt door het zoeken naar aangename en vermijden van onaangename gevoelens. Leidinggevenden moeten dus ruilprincipes hanteren die tot bevrediging leiden (de medewerkers krijgen een beloning voor hun bijdrage), en met negatieve sancties kunnen ze ongewenst gedrag bijsturen. Veel vormen van management zijn vormen van transactioneel leiderschap. 2. Transformationeel leiderschap Transformationeel leiderschap gaat er van uit dat medewerkers hun motivatie niet alleen ontlenen aan extrinsieke factoren, maar ook aan intrinsieke factoren. Gedrag wordt niet alleen gemotiveerd door de beloningen, maar ook door het proces dat naar die beloningen leidt. Een leider moet daarom in staat zijn om ook zaken als normen, waarden, behoeften en capaciteiten te beïnvloeden. Voor een succesvolle dagstart heeft deze stijl de voorkeur. Hints en tips voor een succesvolle dagstart bij BEDRIJFABC 15 oktober 2016 13

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication