23

Binnen teams kun je eenzelfde patroon zien. Na de startfase waarin de teamleider het middelpunt van communicatie is beginnen er binnen het team relaties te ontwikkelen. De teamleden ontdekken dat niet iedereen hetzelfde is. De waargenomen verschillen worden als lastig ervaren. Teamleden gaan zich storen aan het gedrag van anderen ‘Carla is altijd zo lang van stof tijdens de vergaderingen’, of ‘Dirk doet er alles aan om een wit voetje te halen bij de directie, erg collegiaal is het niet’. De onvrede uit zich in de wandelgangen. In kleine groepjes roddelen de teamleden over anderen. Ook de teamleider krijgt het zwaar te verduren hem wordt verweten onvoldoende sturing te geven of het ene teamlid voor te trekken boven het andere. Dit alles komt het onderlinge vertrouwen niet ten goede. De teamleden sluiten zich aan bij anderen die wél te vertrouwen zijn. Hierdoor ontstaan subteams. Deze teams zullen elkaar doorgaans niet steunen waardoor hardnekkige ineffectieve communicatiepatronen ontstaan. De strijdfase is een belangrijke fase. In deze fase leert het team om te gaan met verschillende en soms zelfs tegengestelde belangen. Het team ontwikkelt in deze fase vaardigheden die later in het bestaan goed van pas komen in het contact met anderen binnen en buiten de organisatie. L L TL L L L L Gedrag van de teamleden Ÿ Indirecte communicatie; Ÿ In kleine groepjes bespreken van gebeurtenissen; Ÿ In gezamenlijke vergaderingen profileren van positieve eigenschappen; Ÿ Onderlinge kritiek; Ÿ Vormen van coalities; Ÿ Bekritiseren van gedrag van de teamleider De teamleider De strijdfase is een lastige fase voor een teamleider. Hij zal het gevoel hebben de grip op het team kwijt te raken. Het is voor de teamleider in deze strijdfase van groot belang om onafhankelijk te blijven. Een valkuil is om teveel toe te trekken naar subgroepen die gewenst gedrag vertonen. Dit zal door de overige teamleden als afwijzing gezien worden. Het helpt het team als de teamleider in staat is de teamleden meer ruimte te geven en verantwoordelijkheden kan loslaten. Het is daarbij belangrijk dat de teamleider consistent voorbeeldgedrag vertoont, met andere woorden dat zijn gedrag voorspelbaar is. Hints en tips voor een succesvolle dagstart bij BEDRIJFABC 15 oktober 2016 23

24 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication