25

Slotfase Aan het leven van een mens komt een einde. Mensen die aan het einde van hunleven zijn gekomen kijken terug op dat is geweest. Ze ondernemen minder activiteiten en richten zich op het afscheid. Ook de levenscyclus van teams kent een einde. De slotfase van een team ontstaat wanneer een team ophoudt te bestaan of verandert van samenstelling. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan het zijn dat een project simpelweg klaar is of dat er door een reorganisatie teams worden samengevoegd of opgeheven. De slotfase ontstaat ook wanneer er teamleden vertrekken of bijkomen. In dat geval houdt het team niet op te bestaan maar zal wel weer terugvallen naar de eerste fase. Hoe snel het team zich daarna doorontwikkeld hangt af van de nieuwe samenstelling en van de manier waarop het team is georganiseerd. In de slotfase wordt er teruggekeken op de tijd die is geweest, maar er zal door de teamleden ook alvast worden vooruitgekeken. Er is minder aandacht voor de nog lopende activiteiten. De onderlinge relaties worden weer losser en vaak is er sprake van regressie: een terugval in ontwikkelingsniveau. L L TL L L Gedrag van de teamleden Teamleden ervaren in deze fase tal van emoties, er kan sprake zijn van ontkenning, maar ook van boosheid of juist opluchting. Deze emoties tonen zich in de volgende gedragingen: Ÿ Veel samen willen zijn; Ÿ Organiseren van reünies; Ÿ Alvast afscheid nemen: niet meer verschijnen bij vergaderingen; Ÿ Terugtrekken, activiteiten alleen uitvoeren; Ÿ Ontkennen, extra hard gaan werken; Ÿ Strijden om het team te behouden. De teamleider Ook de teamleider heeft zijn eigen emoties bij het naderende teameinde. Tegelijkertijd ligt er in deze fase nog een belangrijke taak: de lopende activiteiten moeten gewoon worden afgerond en een aantal teamleden heeft behoefte aan ondersteuning bij het omgaan met het naderende teameinde. Valkuil in deze fase is dat de teamleider zijn eigen emoties teveel de boventoon laat voeren. Er wordt nu van hem een houding verwacht waarin hij zijn team ondersteunt en ook ruimte laat voor zijn eigen emoties. L L Hints en tips voor een succesvolle dagstart bij BEDRIJFABC 15 oktober 2016 25

26 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication