28

Sturen van dynamiek Je hebt nu gezien hoe je kunt herkennen in welke fase van teamontwikkeling de teams waarmee jij werkt zich bevinden. Dat is van belang. Nog belangrijker is te weten wat je kan doen om je team te sturen in de ontwikkeling. Een team in de startfase is gebaat bij het ontwikkelen van onderlinge relaties en kan verder ontwikkelen wanneer de zelfstandigheid gestimuleerd wordt. Concreet kun je je bezig houden met: • Het aanbieden van structuur; Ÿ Het maken van concrete afspraken; Ÿ Het stimuleren van het uitwisselen van meningen; Ÿ Het verdelen van taken en activiteiten; Ÿ Het samen vaststellen van doelen en resultaten; Ÿ Het organiseren van ‘samenmomenten’. Wanneer het team eenmaal in de strijdfase is gekomen heeft het baat bij consistent voorbeeldgedrag van de teamleider. Dat doe je onder andere door: • de eigen verantwoordelijkheid van teamleden te stimuleren; Ÿ communicatiepatronen neutraal te benoemen: dus niet in termen van goed en fout, maar in termen van observaties en effect; Ÿ je eigen positie en grenzen helder aan te geven en af te bakenen; Ÿ helder afgebakende taken te delegeren aan je teamleden; Ÿ het ondersteunen van het onderling feedback geven. In de samenfase kun je als teamleider meer afstand nemen. Wat je nog wel kan doen is: Ÿ Sturen op het proces van interactie en niet op de inhoud; Ÿ Belonen van creativiteit; Ÿ Confronteren en spiegelen; Ÿ Coachen in plaats van leiden; Ÿ Ruimte geven aan initiatieven, maar ook grenzen bewaken; Ÿ Stimuleren van de interactie met de omgeving. In de slotfase tenslotte wordt enerzijds ruimte gevraagd, anderzijds is soms intensieve ondersteuning van de teamleden nodig. Als teamleider kan je: Ÿ Concrete afspraken maken over de lopende taken; Ÿ Realistisch zijn over het naderende teameinde; Ÿ Ruimte geven aan de emoties die leven; Ÿ Erkennen dat er verschillende emoties zijn en daar begrip voor vragen; Hints en tips voor een succesvolle dagstart bij BEDRIJFABC 15 oktober 2016 28

29 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication