5

2 Hoe ziet een dagstart er uit? De dagstart is een dagelijks overleg, staand rond het prestatie- en verbeterbord met een vaste agenda dat 10 minuten duurt. Via de dagstart wordt duidelijk hoe de medewerkers de vorige dag hebben gepresteerd en wat de aandachtspunten voor vandaag zijn. 2.1 Dagstart agenda De agenda heeft een vaste indeling. Mogelijke onderwerpen zijn: 1 Bezetting 2 Mededelingen 3 Terugblik naar gisteren: 1 Wat ging goed? 2 Wat kon beter? Hoe gaan we dat voortaan doen? 4 Vooruitblik naar vandaag: 1 Wat zijn onze doelen? 2 Gaan we dat halen en zo niet: hoe dan wel? 3 Zijn er nog knelpunten en hoe lossen we die op? 5 Verbeteracties Dat lijkt best veel, maar een team dat hieraan gewend is, kan deze punten prima behandelen binnen 10 minuten. De dagstart houd je dagelijks zodat er routine ontstaat. Bij voorkeur aan het begin van de dag of dienst. 2.2 Afspraken Om iedereen (5 tot 10 deelnemers) actief en betrokken te houden, maak je de volgende afspraken: • Iedereen staat dicht om het verbeterbord en prestatiebord heen. • De dagstartleider stelt zoveel mogelijk vragen (kortom hij/zij is niet aan het zenden maar probeert ideeën en suggesties van de medewerkers te achterhalen) • Iedereen komt voorbereid naar de dagstart • Door in een kring te staan is er minder hiërarchie; iedereen heeft een bijdrage De focus ligt bij een discussie tijdens de dagstart niet op de mensen (‘wie’) maar op de processen (‘wat en hoe’). 2.3 De borden De dagstart is een Lean onderdeel en kent het prestatie- en verbeterbord. Dit zijn in het algemeen whiteboards die op de afdeling staan of hangen. Het prestatiebord geeft inzicht in de dagelijkse doelstellingen en prestaties en de bezetting. Punt 3 en 4 van de agenda gaan over de inhoud van dit bord. Het bord wordt vóór de dagstart gevuld met de meest recente gegevens. Het verbeterbord werkt als een actielijst. Elke medewerker kan nieuwe verbeterpunten gedurende de dag op het verbeterbord zetten. De volgende morgen worden de punten behandeld. Hints en tips voor een succesvolle dagstart bij BEDRIJFABC 15 oktober 2016 5

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication