29

Hints en Tips Continu Verbeteren (Kaizen) Bijlage K de 5 coaching vragen Bron: boek “Toyota-kata” van Mike Rother Om verbeteren en coachen een onderdeel van het dagelijks te laten worden moet je oefenen zodat het een gewoonte en vaste routine wordt. Elke dag. De volgende aanpak is overgenomen uit het boek “Toyota kata” van Mike Rother. Het geeft duidelijkheid wat de Coach moet doen en wat de Leerling moet doen. Onderstaande is dit verder uitgewerkt. # Vraag 1 2 Wat is de doeltoestand (waar wil je naar toe; wat is de uitdaging) Wat is de actuele toestand Deelvragen/tips • wat verwachten we dat er gebeurt • is de beschrijving van de huidige toestand meetbaar • wat hebben we geleerd van de vorige PDCA-cyclus • Ga zelf kijken (gemba); wees niet afhankelijk van rapportages 3 Welke problemen/obstakels houden je op dit moment tegen om de doeltoestand te bereiken; met welke ben je nu bezig • Observeer het proces of de situatie nauwkeurig • Focus op 1 probleem of obstakel tegelijk • Maak je niet druk om direct de grootste oplossing te vinden; als je korte en snelle PDCA cycli uitvoert zal je snel genoeg tot de oplossing komen Datum : 25-4-2017 versie 1.0 blz 29

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication