10

4. Teamontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling Het bedenken van verbeteringen als onderdeel van continu verbeteren is stap 1. Het selecteren welke verbetering opgepakt moet worden (er zijn vaak meerdere verbeteringen) vraagt al extra vaardigheden van de teamleden, zoals naar elkaar luisteren, helder analyseren en feiten verzamelen. Gezamenlijk keuzes maken is soms lastig maar cruciaal voor draagvlak van de geselecteerde verbetering. Dan komt de stap waarin de geselecteerde verbetering gerealiseerd moet worden waarbij samenwerking tussen teams veelal nodig is en er als leider een rol ligt als ‘verbeter-coach’. Kortom in het proces van continu verbeteren vindt ontwikkeling plaats op persoonlijk niveau (vaardigheden zoals luisteren, analyse, samenwerking), op team niveau (beter begrip van elkaars kwaliteiten) en op leiderschapsniveau (sturing van de groep en faciliteren van de groep en de individuele medewerkers). Leren, ontwikkelen en experimenteren is volgens de grondleggers van Lean en Continu Verbeteren, het primaire doel van continu verbeteren ! 5. Ziekte, verloop, plezier, betrokkenheid. Door medewerkers te betrekken bij het bedenken en realiseren van verbeteringen ontstaat betrokkenheid. Inderdaad zo simpel is dat. Deze betrokkenheid zorgt voor meer plezier in het werk, minder ziekteverzuim en minder verloop. 4 | Wat levert continu verbeteren op?

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication