101

ONDERDEEL IV ONDERBOUWING Het benutten van ideeen van medewerkers is niet zo maar een manier, het is bewezen manier om te zorgen voor blijvend succes. Hierna noemen we een aantal bronnen die ten grondslag liggen aan het succesvol benutten van ideeen van medewerkers. In het volgende onderdeel Boeken, bespreken we meer bronnen. Sociale Innovatie Sociale Innovatie is een vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties die leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie en ontplooiing van talenten. Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse bedrijven veel kennis ontwikkelen. Het succes van innovatie wordt echter slechts voor 25% bepaald door R&D investeringen en voor 75% door factoren op het gebied van mens en organisatie. Volgens onderzoekers als prof. dr. H. W. Volberda zouden bedrijven meer moeten inzetten op organisatie- en managementvernieuwing. Value Pro6t Chain Harvard ontwikkelde het bedrijfmodel van de ‘Value Pro<t Chain’. Dit model gaat er vanuit dat medewerkerwaarde zorgt voor klantwaarde en klantwaarde op z’n beurt voor aandeelhouderswaarde. Dit betekent dat organisaties veel meer uit moeten gaan van de passie en talent van hun medewerkers en management en vanuit hier hun klanten moeten bedienen De ‘Value Po<t Chain’ beschrijft de relaties tussen de betrokkenheid van medewerkers, de tevredenheid en loyaliteit van klanten en de effecten daarvan op productiviteit en winst. Deze relaties zij wederkerig en versterken elkaar onderling. Betrokken medewerkers zijn productiever, effectiever en leveren betere kwaliteit aan klanten. Bovendien blijven ze langer bij de organisatie werken, waardoor zij Onderbouwing | 95

102 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication