113

EAP European School of Management, Parijs-Berlijn-Londen-Madrid. Zijn werk, lezingen en advieswerkzaamheden over ideeënmanagement in organisaties bracht hem in contact met tientallen leidende bedrijven in Europa. Alan Robinson is hoogleraar aan de Isenberg School ofManagement aan de Universiteit van Massachusetts, Amherst. Hij heeft meer dan zeventig bedrijven in elf landen geadviseerd over het uitbouwen van hun activiteiten en over innovatie. Zijn onderzoek, waarvoor hij diverse internationale prijzen heeft gewonnen, bracht hem met nog honderden andere bedrijven in contact. Highlights van het boek: 1. voor de lezer die nieuw is met deze materie is het veel omvattend en gedegen boek. Vermoedelijk leidend tot een gevoel van “te mooi om waar te zijn”. Maar zeer waarschijnlijk leidend tot actie om (delen van) dit boek ind e praktijk te brengen; 2. voor de lezer die al enigszins bekend is met innoveren en verbeteren zijn de cijfers en de case zeer waarschijnlijk indrukwekkend genoeg om verder te gaan met innoveren en verbeteren, gebruikmakend van de handvaten in dit boek 3. op blz 102 staat een tabel die duidelijk maakt wat de resultaten per soort ideeensysteem zijn 1. ideeënbus: 0,57 ideeen per werknemer per jaar 2. beoordeling door leidinggevende: 2,2 ideeen per werknemer per jaar 3. volledige uitvoering aanvrager (VUA): 54 ideeen per werknemer per jaar De innovatiekracht van ideeën | 107

114 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication