21

3. 15 succesfactoren voor continu verbeteren Belangrijkste Succesfactoren voor Continu Verbeteren De lijst met succesfactoren voor Continu verbeteren bestaat volgens ons uit de volgende 15 items: 1. Weten wat de klant verwacht 2. Kunnen herkennen van verspillingen 3. Voldoende tijd voor verbeteren 4. Helder proces van Continu Verbeteren 5. Opvolging van ingebrachte ideeën 6. Transparante selectie van ideeën 7. Heldere aanpak van een verbetering 8. De juiste mensen zitten in de verbeterteams 9. Cultuur van leren 10. Zichtbaarheid van continu verbeteren 11. Een coachende stijl van leidinggeven 12. Succes boeken en vieren 13. Samenwerken 14. Koppeling met de doelstellingen van de organisatie 15. Veel kleine stappen i.p.v. enkele grote 1. Weten wat de klant verwacht Als je niet weet wat de klant verwacht kan je niet verbeteren. Een open deur dus, maar in de praktijk een veel voorkomend probleem. Want de afdeling Commercie weet het vaak wel, maar de operationele afdelingen kennen alleen een Service level agreement en verder niet. 2. Kunnen herkennen van verspillingen Elke keer blijkt het Lean gedachtegoed over de 8 Verspillingen een eye-opener voor medewerkers te zijn om anders naar hun werk te kijken. Het kunnen herkennen moet dan nog wel gevolgd worden door het bespreekbaar maken van die verspillingen. 3. Voldoende tijd voor verbeteren In veel bedrijven is het vaak druk. En de tijd vinden voor verbeteren snapt iedereen maar het is in de praktijk heel lastig om voldoende tijd te vinden. Maar eenmaal op gang dan is continu verbeteren al snel mogelijk omdat het tijd bespaart. 4. Helder proces van Continu Verbeteren 15 succesfactoren voor continu verbeteren | 15

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication