22

Het helpt medewerkers als ze weten welke stappen ze moeten zetten om een idee kenbaar te maken en te realiseren. Het proces is een leidraad en geeft houvast. 5. Opvolging van ingebrachte ideeën Stel dat iemand een idee heeft ingebracht en hij hoort daar verder niets over, dan is de kans heel klein dat hij nog een keer een idee inbrengt. Ook weer logisch maar in de waan van de dag komt dit nogal eens voor. 6. Transparante selectie van ideeën Maak duidelijk waarom het ene idee wel wordt opgepakt en het andere (nog) niet. Als medewerkers hier geen duidelijkheid over krijgen maken ze hun eigen waarheid. 7. Heldere aanpak van een verbetering Werken aan een geselecteerde verbetering is voor de meeste medewerkers nieuw. Zorg daarom voor een heldere aanpak van een verbetering en dat kan haast niet anders dan de PDCA-cirkel zijn. 8. De juiste mensen zitten in de verbeterteams Zorg dat in het verbeterteam de juiste mensen zitten. Zorg bijvoorbeeld voor medewerkers van meerdere afdelingen. Dit bevordert de kwaliteit en het draagvlak. 9. Cultuur van leren Zorg voor een cultuur waar fouten besproken kunnen worden. Waar je mag leren. Waar openstaan voor feedback normaal is. 10. Zichtbaarheid van continu verbeteren Continu Verbeteren moet niet stilletjes in een achterkamertje plaatsvinden. Laat zien wat jullie doen; wat goed en wat fout gaat. Zo creeer je begrip voor continu verbeteren. 11. Een coachende stijl van leidinggeven Misschien wel de lastigste: als manager word je niet geacht de verbeteringen zelf te realiseren; jouw medewerkers gaan dit doen en jij gaat ze helpen. Als coach en dus niet door vertellen wat de oplossing is maar door de juiste vragen te stellen. 12. Succes boeken en vieren Succes vieren zorgt voor waardering en vertrouwen. De slingers hoeven niet elke dag uit, maar een schouderklopje of een woord van waardering voor het team zorgt voor tevreden medewerkers die de volgende verbetering graag weer meedoen. 13. Samenwerken Samenwerking in het verbeterteam is soms lastig als er bijvoorbeeld verschillende belangen zijn. Let hierop bij de samenstelling van het team en bij de begeleiding als coach van dit team. 16 | 15 succesfactoren voor continu verbeteren

23 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication