27

moeten vertaald worden naar hoe vaak het probleem zich werkelijk voordoet en om hoeveel geld het werkelijk gaat. Dr. W. Deming (de drijvende kracht achter de PDCA-cirkel) zei treffend: “Without data, you’re just another person with an opinion.” Door de verkregen informatie wordt duidelijk hoe frequent het probleem zich voor doet en wat de impact van het probleem is. Deze informatie helpt bij de diagnose, het stellen van prioriteiten en geeft input voor een mogelijke business case. Tip 3. Ideeensex Ideeënseks wordt door prof. dr. Thijs Homan als volgt beschreven: “Het houdt in dat verschillende denkwijzen elkaar ontmoeten op het moment dat mensen met elkaar praten over de veranderingen in de organisatie, waarbij er sprake is van een zekere interactionele kwaliteit. Daarbij is het begrip ‘variëteit’ van groot belang: er moet een zeker verschil zijn tussen de betekenisgevingen van betrokken mensen. Als iedereen hetzelfde denkt, kan er niets nieuws ontstaan.” Bij het oplossen van problemen is het werken in teamverband met voldoende variëteit dus belangrijk omdat er een betere oplossing wordt bedacht. Voordeel is tevens dat de oplossing een groter draagvlak zal kennen wat de uiteindelijke implementatie vergemakkelijkt. Albert Einstein “We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them” Tip 4. Gestructureerde aanpak Een gestructureerde manier van problemen aanpakken en oplossen is de Plan – Do – Check – Act cyclus (zie handige PDCA checklist). Voordeel hiervan is onder andere dat medewerkers duidelijkheid krijgen hoe ze een probleem moeten aanpakken en doordat er een standaard-aanpak is (waar natuurlijk bovenstaande tips in zijn verwerkt) kan deze standaard geleerd en geperfectioneerd worden. Lessons learned in de praktijk Het oplossen van problemen verloopt beter met een gestructureerde aanpak maar het nemen van voldoende tijd blijft in de praktijk een probleem. “Haastige spoed is zelden goed” is bij iedereen bekend als gezegde, maar het valt in de praktijk niet mee om daarnaar te handelen. Daarom is het raadzaam om bij het gaan werken met een gestructureerde aanpak en de andere genoemde tips, te starten met relatief kleine problemen zodat medewerkers sneller resultaat zien en de waarde van deze aanpak ervaren. Ideeensex helpt bij het oplossen van problemen | 21

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication