41

Naast de kennis over de 2 systemen die Kahneman in zijn boek “Ons feilbare denken” beschrijft zijn er nog 2 boeken interessant voor het proces van continu verbeteren. Boek: Het slimme onderbewuste In dit boek wordt duidelijk gemaakt dat in verreweg het grootste deel van ons gedrag bewustzijn geen rol speelt. De auteur stelt dat we denken dat we rationeel zijn, maar dat niet zijn. Bij het nemen van beslissingen creëert het bewustzijn achteraf allerlei redenen voor die beslissing. Deze visie zou betekent dat we niet al teveel moeten nadenken… Boek: Schaarste In dit boek wordt duidelijk gemaakt dat schaarste (tijd, geld, voedsel, etc) ons denken signi<cant beinvloedt. Zo blijkt het IQ met maar liefst 15 punten te dalen in de volgende, door de auteurs onderzochte, situatie. Boeren in India oogsten 1 maal per jaar en dat betekent dat een succesvolle oogst heel belangrijk is. Het IQ voor de oogst is als gevolg van zorgen 15 punten lager dan na de oogst ! Ook gebrek aan tijd blijkt een negatieve impact op het denkvermogen te hebben….. Dit betekent dat je niet alleen tijd nodig hebt om het proces van continu verbeteren uit te voeren maar ook ‘tijd’ of ‘rust’ in je hoofd nodig hebt om de verbetering goed aan te pakken en de<nitief (blijvend) te realiseren. Het probleem bij het oplossen van problemen | 35

42 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication