43

1) De resultaten van de verbeterinitiatieven laten lang(er) op zich wachten. Na de quick wins met het laaghangend fruit is er grote winst te behalen op verbeterinitiatieven die een wat langere adem vergen. Maar die moeten concurreren met de operationele problemen die nú uw aandacht vragen. Het feit, dat het succes van deze verbeter-initiatieven langer op zich laat wachten, terwijl de problemen van vandaag direct voelbaar zijn, maakt het doorzetten met Continu Verbeteren vaak lastig. 2) De complexiteit en samenhang van de verbeterinitiatieven neemt toe. Waar de eerste initiatieven vaak, qua investering en aanpak, relatief eenvoudig waren en binnen één groep of afdeling konden worden aangepakt, wordt er daarna steeds meer een beroep gedaan op samenwerking met andere partijen. Dat kan samenwerking met andere groepen of afdelingen zijn, en soms zelfs met andere bedrijven of organisaties. Dit is nodig om de juiste kennis en ervaring aan te boren om tot een goede aanpak te komen, of doordat de aanpak en implementatie meerdere organisatieonderdelen raakt. 3) Overhead van Continu Verbeteren De laatste factor die zand in de raderen van Continu Verbeteren strooit is de, vaak onderschatte, overhead die dergelijke trajecten vraagt. De initiatieven moeten namelijk worden vastgelegd en beoordeeld; en de informatie over de status en voortgang moet continu met alle stakeholders worden gedeeld. Dit betekent meestal dat er vele Excel sheets moeten worden gemaakt en ge-update, waaruit dan weer, wekelijks of maandelijks, managementrapportages moeten worden gedestilleerd. Dit ontaardt al snel in ‘gejongleer’ met informatie, die steeds meer inspanning kost om volledig en tijdig te realiseren en te verspreiden. Meestal loopt u al snel achter de feiten aan. Coimbee-toolbox Omdat u weet dat de markt, ondanks het succespercentage van slechts 15%, dwingt tot Continu Verbeteren, wilt u er toch mee aan de slag. Maar dat moet dan liefst wel leiden tot blijvend succes. U levert het doorzettingsvermogen, de aandacht op MT-niveau en het leiderschap, maar zou het niet mooi zijn als er dan een tool was die u op de juiste wijze ondersteunt om de eerder genoemde faalfactoren te minimaliseren. De Coimbee-toolbox is die tool. De Coimbee toolbox Dóór veranderaars, vóór veranderaars Coimbee is een tool die is ontwikkeld door veranderaars, die al vele jaren bezig zijn in het begeleiden en aansturen van continu verbetertrajecten, voor veranderaars die bezig zijn met blijvend Continu Verbeteren. Coimbee heeft de volgende kenmerken: 1. Eenvoudig vastleggen Het maakt het mogelijk om eenvoudig, maar wel eenduidig en gestructureerd, verbeterinitiatieven vast te laten leggen door de werknemers zelf. Afhankelijk van de status van het initiatief, kan de informatie worden verrijkt {probleem, Continu Verbeteren? Hoe Coimbee u helpt wél succesvol te zijn én te blijven. | 37

44 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication