46

11. PDCA checklist voor succesvol continu verbeteren De PDCA checklist zorgt voor succesvolle verbeteringen Bij continu verbeteren gaat het om het benutten van de kennis en ideeen van medewerkers zodat er een continue stroom van verbeter-suggesties ontstaat. Een ander belangrijk onderdeel is het succesvol realiseren van die verbeter-suggesties. Want als de suggesties niet opgepakt worden komen er geen nieuwe. Maar ook als ze niet succesvol gerealiseerd worden komen er geen nieuwe verbeter-suggesties. In deze lijst met 15 succesfactoren wordt onder andere het volgende genoemd: • een heldere aanpak van een verbetering (nr. 7) • een coachende stijl van leidinggeven (nr. 11) Een heldere aanpak is bijvoorbeeld de Plan-Do-Check-Act cyclus, ook wel de Deming-circle genoemd. In bijlage A zijn de onderdelen van de PDCA-cyclus verder uitgewerkt. De basis van de PDCA-cyclus is dat je veel cycli doet, verbetert en daarvan leert en zo dichter bij het einddoel komt. De coachende stijl gaat over de wijze waarop een verbeterteam (wat dus a.d.h.v. de PDCAcyclus aan de slag is) begeleid wordt door de manager. In het kort betekent dit dat de manager meer een coach is dan iemand is die antwoorden geeft. Van antwoorden leert het verbeterteam immers niet zo veel. Het boek van Mike Rother (zie http://lean-wiki.nl/wpcontent/uploads/2017/03/Verbeter-Kata-Handboek-1109.pdf) is hiervoor zeer aan te raden. Het de<niëren van het probleem wat opgelost moet worden blijkt volgens onderzoek een veelvoorkomend probleem te zijn. In bijlage B staan oplossingen om dit te verbeteren Ondersteuning bij continu verbeteren (kaizen) Via de Coimbee Toolbox worden verbeter-teams en managers perfect ondersteund bij de succesvolle realisatie van verbeteringen. De focus ligt voor de manager op verbeteringen die niet volgens plan verlopen. Elk verbeter-team heeft zijn eigen PDCA-checklist en kan zo gestructureerd en gedocumenteerd aan de slag. De volgende video laat zien hoe dit werkt. 40 | PDCA checklist voor succesvol continu verbeteren

47 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication