48

Met deze 15 succesfactoren wordt continu verbeteren ook binnen uw organisatie een succes. Bijlage B Hoe je beter het probleem kan de6niëren De oorspronkelijke bedenker van de PDCA cyclus is Walter A. Shewhart (1939). In de jaren vijftig ontwikkelde William Edwards Deming door op het eerdere werk van Walter A. Shewhart en ontwikkelde zo de PDCA cyclus. Zelf heeft Deming hem ook altijd de Shewhart-cirkel of PDSA-cyclus genoemd. Vaak wordt beweerd dat Deming zelf de term ‘Study’ van Shewhart heeft vervangen door de term ‘Check’ omdat dit beter aansluit bij de bedoeling van die stap. Dit is onjuist. Die verandering is door een Japanner doorgevoerd. Welke Japanner is niet bekend. De PDCA cyclus staat voor de afkorting van de vier belangrijkste stappen in de cirkel: Plan, Do, Check en Act. Het cyclische karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is. De indeling komt voort uit het wetenschappelijke proces zoals dat door Francis Bacon (Novum Organum, 1620) werd geformuleerd: hypothese – experiment – evaluatie. Het benoemen van het probleem wat opgelost moet worden is een belangrijke stap en vergt vaak meer tijd dan in eerste instantie is bedacht. Veel voorkomend is dat er al in oplossingen gedacht wordt zonder dat het probleem en de feiten zijn geanalyseerd. De 5W1H (Kipling methode) helpt hierbij: wat, waar, wanneer, waarom, wie, hoe vaak Ook de A3 tool is een zeer krachtige manier om problemen gestructureerd op te lossen. De A3 tool is een invulling van PDCA. Het is sterk visueel en gericht op een goede communicatie. Zo herken je een goede probleem-de<nitie • Je mag er geen ‘Ja’ of ‘Nee’ op kunnen antwoorden • Het bevat maar één centraal thema (anders meerdere de<nities) • Voor een buitenstaander in één keer te begrijpen • Niet persoonlijk • Identi<ceert een eigenaar (probleem hebber) • Geeft een duidelijke scope (bv. proces, tijd, etc.) • Geeft helderheid over de consequenties 42 | PDCA checklist voor succesvol continu verbeteren

49 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication