5

Inleiding Elke organisatie wil verbeteren. Klanten vragen hierom, technologische ontwikkelingen bieden nieuwe kansen maar ook de wetgeving kan een aanleiding tot verbeteren zijn. Een veel gehanteerde aanpak om verbeteringen te realiseren is een projectmatige. Dit zijn dan verbeteringen die enkele maanden tijd in beslag nemen en waar meerdere medewerkers gezamenlijk aan werken. Een andere aanpak is die van ‘continu verbeteren’. Dit is gericht op het realiseren van vaak kleinere verbeteringen die door medewerkers (of klanten of leveranciers) zijn aangedragen en door medewerkers worden gerealiseerd. We hebben op de website www.coimbee.com/nl/ diverse artikelen geschreven over het onderwerp continu verbeteren. Deze artikelen belichten verschillende aspecten zoals: de rol van leiding, hoe je het aanpakt en wat succesfactoren zijn. Deze artikelen zijn nu samengebracht in dit document als een verzameling van kennis en inspiratie. De artikelen staan los van elkaar, dat heeft als voordeel dat je die artikelen kan lezen die jou het meest aanspreken. Door de gekozen opzet zit er ook overlap tussen de artikelen. Beter Continu Verbeteren In de afgelopen jaren hebben we veel bedrijven met verbetertrajecten geholpen. De rol als project-, programma- of verandermanager is ons niet vreemd. We zagen ook de accenten verschuiven: in plaats van losstaande projecten (met veelal een ICT-component) onder regie van “de afdeling projecten” kwamen steeds meer projecten direct onder de verantwoording van de lijnmanager. Een andere verandering die we destijds zagen was de weg naar kleinere projecten (nu noemen we dat Agile). Maar wij willen verder: we willen kleine verbeter-acties die door medewerkers bedacht zijn en door medewerkers worden opgepakt. Dit is een belangrijk element van Continu Verbeteren. Excel is niet voldoende In de praktijk zien we dat continu verbeteren zorgt voor betrokken medewerkers. Echter er kwam ook een vraagstuk bij: hoe houden we overzicht op al die verbeteringen? Dit werd al snel met Excel of Sharepoint opgelost, maar onze klant vond dit niet voldoende: tijdrovend, niet uniform en niet up-to-date (informatie was vaak niet bijgewerkt). Op zoek naar bestaande IT-oplossingen om het proces van Continu Verbeteren te ondersteunen kwamen we uit bij dure en vaak engelstalige oplossingen, of oplossingen die onvoldoende boden wat de klant en wij voor ogen hadden. De eerste stappen naar het laten Inleiding | v

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication