59

15. De manager als verbetercoach De taak van een manager is meer dan alleen het stellen van doelen en zorgen dat die doelen gehaald worden. Een goede manager is ook actief bezig met de ontwikkeling van het team als geheel en de ontwikkeling van elke medewerker in het team. De manager is tegenwoordig geen toezichthouder of controleur, maar een coach. Iemand die inspireert, motiveert en stimuleert. Iemand die het beste uit het team haalt. Maar hoe doe je dat? 1. Coachen van verbeterteams Een manier om de rol van coach in te vullen is via het begeleiden van verbeterteams. Zo’n verbeterteam heeft tot taak om, vaak zelf ingebrachte, ideeen op te pakken en succesvol te realiseren zodat bijvoorbeeld de kwaliteit, doorlooptijd of kosten verbetert. De manager als verbetercoach hebben we hierna verder beschreven: allereerst waarom die rol van verbetercoach relevant is en vervolgens 10 praktische tips om die rol concreet in te vullen. 2. Waarom zou je als manager verbeterteams coachen? 2.1. Agile In de snel veranderende markt waar de concurrentie zeer actief is en de technologische ontwikkelingen razend snel gaan is het kunnen aanpassen aan die veranderingen van cruciaal belang. Wendbaarheid (ook wel agile genoemd) is noodzakelijk. 2.2. Operational Excellence en ISO9001 Veel bedrijven hebben in hun strategie onderwerpen als Operational Excellence, Customer Excellence of ISO9001 (waar continu verbeteren verplicht is gesteld!). Ook dit betekent dat er veel veranderingen en verbeteringen geinitieerd en gerealiseerd moeten worden. Dit kan een manager niet alleen. Medewerkers moeten de vaardigheden hebben om mee te denken en veranderingen te realiseren. 2.3. Lerende organisatie Het interessante is dat doordat medewerkers meedenken over verbeteringen en ze participeren in de realisatie hiervan, ze ook nieuwe vaardigheden aanleren. Denk hierbij aan analyseren, besluiten nemen, elkaar feedback geven en planmatig werken. Dat medewerkers die vaardigheden niet in 1 keer leren spreekt voor zich en hier speelt de manager als verbetercoach een belangrijke rol. De manager als verbetercoach | 53

60 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication