65

17. Wat is het verandervermogen van jouw organisatie of team ? Als manager en als bedrijf wil je niet dat jouw verbetering mislukt. De meeste CEO’s weten dat betrokken medewerkers noodzakelijk zijn om als organisatie succesvol te zijn. Diverse onderzoeken onderstrepen dit. Ervaring laat zien dat een succesvolle verbetering sterk bepaald wordt door de mate van veranderbereidheid (ook vaak weerstand of verandervermogen genoemd). In dit artikel benoemen we hoe je deze veranderbereidheid kan vergroten.</p? Het belang van het verandervermogen (agile) De slagingskans van geplande veranderingen (verbetertrajecten) is gemiddeld genomen rond de 30%. Met andere woorden 70% mislukt. Onderzoek (zie https://www.succesgps.nl) laat zien dat de oorzaken van niet-succesvolle veranderingen voor 39% gevolg zijn van Weerstand bij Medewerkers en voor 33% Gedrag Management. De menselijke kant is dus voor een groot deel bepalend voor het succes en niet alleen de inhoudelijke kant. De wet van Maier laat dit ook duidelijk zien : E = K * A. De Effectiviteit is gelijk aan de Kwaliteit (van de nieuwe processen) maal de Acceptatie (van die nieuwe processen door medewerkers die er mee aan de slag moeten). </p? Omdat het aantal veranderingen verder zal toenemen neemt de noodzaak toe voor organisaties om wendbaar (agile) te zijn en dus moet het verandervermogen hoog zijn. Niet verwonderlijk dat uit onderzoek van McKinsey blijkt dat wendbaarheid bij driekwart van de topmanagers in de top-3 van prioriteiten staat, maar ook dat de “agile transformation” bij zes van de tien bedrijven nog in de kinderschoenen staat. Wat is weerstand? Bij weerstand wordt vaak bedoeld de weerstand die medewerkers hebben. Wij zien ook vaak de, soms verborgen, weerstand bij het midden-management indien het top-management heeft besloten tot de verandering en het midden-management de uitvoering ‘mag’ regelen. Weerstand betekent dat er tegenstand is voor de verandering. Soms is deze weerstand verborgen en soms is deze duidelijk en expliciet doordat medewerkers of leiding dit kenbaar maken. Wat is het verandervermogen van jouw organisatie of team ? | 59

66 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication