86

23. De motor voor teamontwikkeling Hoe kan jij jouw team, meetbaar, beter laten presteren ? In dit artikel is beschreven hoe de kwaliteiten van een team zijn gemeten. Welke acties / interventies er hebben plaatsgevonden. En wat de resultaten hiervan zijn. Het team bestaat bij de start van het ruim 1 jaar durende verbetertraject uit 13 medewerkers. Samenvatting van de resultaten per eind 2017: • Plezier in het werk van 6,8 naar 7,5 • Productiviteit 18% toegenomen • Teamkwaliteiten score van 6,0 naar 7,3 Het team is natuurlijk verder gegaan en de resultaten per november 2018 kan je hier lezen. De eerste meting Om een nulmeting te maken van de aspecten die bepalend zijn voor succesvolle teams is een vragenlijst gehanteerd. Deze vragenlijst met de scores van de eerste meting (en de vervolg metingen) staat verderop in dit blog. Opvallende scores in deze eerste meting (t0) zijn de reacties op de groepsgrootte (VR3A) en de mate waarin de doelen inspirerend zijn (VR2F). De tevredenheid in het team was een 6,8 wat op eerste gezicht oke lijkt, maar er bleken toch een aantal medewerkers onder de 6 te scoren. Ruimte voor verbetering dus. Uitgevoerde acties Allereerst is gestart met een zogenaamde Dagstart, waar dagelijks het team 10 minuten bijeenkomt om de status te bespreken. Belangrijke verbetering hier was dat het doel duidelijker werd (gericht o.a. op verbetering van VR2F) en dat duidelijk werd wat bijhorende KPI’s waren zodat ook bleek dat de capaciteit (groepsgrootte, zie VR3A) toereikend was. Er zijn 2 sub-groepjes gemaakt om gericht te werken aan de verbetering van het plezier in het werk en de klanttevredenheid. Het werkoverleg is ef<ciënter en leuker geworden mede door een andere inrichting en door dat de dagstart al een heleboel informatie verschaft. Gestart is met het verzamelen van verbetersuggesties bij medewerkers. In het begin kwam 80 | De motor voor teamontwikkeling

87 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication