99

Het project “Ruimte” Het verbeterproject Ruimte sprak qua aanpak bij de medewerkers het meeste aan. Want iedereen (alle 100) mocht meedoen. Ruim 30 medewerkers kwamen de eerste bijeenkomst opdagen (let wel: bij de allereerste verkennende gesprekken meldden diverse medewerkers niet te willen meedenken omdat leiding toch niets doet met hun suggesties…). Ook hier werden vele verbetersuggesties aangedragen en is stap voor stap ruimte in het magazijn gevonden (zonder kostbare uitbreidingen). Prachtig was om te zien dat enkele medewerkers van verschillende teams elkaar af en toe aankeken en zich afvroegen “waarom doe we dit al jaren zo, terwijl we nu zien hoe simpel het is om het sneller te kunnen doen”. Bereikte resultaten De kern van het verbetertraject was zorgen voor meer Orde, Netheid en Veiligheid, Prettiger werken en toename in Productiviteit. De Orde, Netheid en Veiligheid is zichtbaar toegenomen zoals deze foto’s laten zien. Prettiger werken is ook toegenomen. Misverstanden en ergernissen zijn uitgesproken en opgelost; er wordt weer samen gelachen en belangstellend naar elkaar geluisterd, ook bij het kof<eapparaat. Medewerkers herinneren elkaar aan afspraken, en iedereen helpt elkaar: er wordt weer samengewerkt ! De nulmeting (naar o.a. tevredenheid en vertrouwen) is via de SuccesGPS gedaan in oktober 2013 en die meting zal in mei 2014 herhaald worden om te zien hoe we op de zachte aspecten verbeterd zijn. De productiviteit is verbeterd. Dit blijkt onder andere uit: 1. de ef<ciency-performance is in een aantal gebieden blijvend toegenomen (soms met 10%): de afstemming en doorstroming is sterk verbeterd en de ophoping van Logistiek bij technische groothandel ERIKS | 93

100 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication