37

Colofon: © 2017 Willem Nooij Uitgever: Willem Nooij (eind)redactie en tekstaanvullingen: Senger Communicatie, Bennebroek Vormgeving en opmaak: Cootje Mombers Druk: KLOMP BIZZPRINT bv, Amersfoort Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke wijze ook zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel dit boek met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de uitgever noch schrijver enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/ of onvolkomenheden. 37

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication