12

Uit onderzoek van KPMG onder ruim 250 Nederlandse ondernemingen blijkt dat bijna de helft van de bedrijven de principes van Lean inmiddels toepast. Wat houdt Lean leiderschap in? tu De kern van Lean De dagstart is een onderdeel van een veelomvatt ende business strategie en fi lsofi e, die zich richt op het creëren van waarde voor de klant in alle processen. Alles wat daar niet aan bijdraagt wordt gezien als verspilling. Het proces wordt dus zo ‘mager’ mogelijk ingericht. De drie elementen van Lean die in de dagstart samenkomen zijn respect voor mensen teamontwikkeling. Respect voor mensen In een lean bedrijf is h zowel managers als m groot belang. Er heer waarin medewerkers om verbeteringsvoors

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication