7

De dagstart, KPI’s en ‘het streven naar perfectie’. el De meeste medewerkers hebben behoefte aan duidelijkheid en concrete doelen. De organisatie kijkt nadrukkelijk naar de Key Performance Indicators (KPI’s). De dagstart is een effectief instrument om die ‘performance’ voor de medewerkers zichtbaar en bespreekbaar te maken. Het is een probaat middel om de prestaties van het team goed in beeld te krijgen. Bij de introductie van de dagstart in een organisatie moet allereerst duidelijk worden wat de doelen zijn en in hoeverre het team die haalt. Als die prestaties onder ‘de standaard’ liggen is de dagelijkse bijeenkomst bij uitstek geschikt om te bepalen wat er moet gebeuren om die wel te halen. Daarna kan het team aan de slag met ‘het streven naar perfectie’, volgens de Lean-filosofie. Het gaat daarbij bewust niet om harder werken, maar om slimmer werken. Volgens Lean zijn ideeën en verbetersuggesties van medewerkers daarvoor cruciaal, want betrokken medewerkers zien meer, weten meer en hebben meer plezier in hun werk. uilen vermijden? Train de dagstart tu 4

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication