12

Sociale innovatie? Dat is gewoon logisch nadenken! O m te beginnen een defi nitie van sociale innovatie. Het is een manier van innoveren die minder via de techniek of het product gaat, maar vooral via de organisatie en de mensen in die organisatie. deze zeer krachtige aanvulling op de traditionele vormen van innovatie rust op een viertal pijlers: – Flexibel organiseren; gebaseerd op een hoge interne verandersnelheid, een grote mate van zelforganisatie een balans tussen innovatie en effi ciency. – Dynamisch managen; onder te verdelen in een hoog kennisabsorptie vermogen, samenwerken over afdelingsgrenzen heen en visionair leiderschap. – Slim werken; hier gaat het naast technologische aspecten zoals de vele mogelijkheden van social media, om talent ­ ont wikkeling en stimuleren van teamprestatie. – Cocreatie; waarbij samenwerking in de hele waardeketen en met wetenschappelijke instituten centraal staat 12 Herkent u wellicht onderdelen? Hoewel sociale innovatie als term voor u wellicht nieuw is, kan het tegelijkertijd ook al jaren de manier van werken zijn. Dat de term sociale innovatie toevallig bij die manier van werken past, is dan een welkome ontdekkking. Zo blijkt dat ook het geval bij Van Aetsveld, specialist in project­ en verandermanagement te Amersfoort. We zitten aan tafel met Rick Groenewoud en Wim van de Kant, beiden directeur bij Van Aetsveld. Leest u mee om te zien of u overeenkomsten kunt ontdekken? een boerenverstand Kijkend naar sociale innovatie zien Rick Groenewoud en Wim van de Kant zo een aantal elementen die binnen Van Aetsveld passen. Maar bewust met sociale innovatie bezig geweest zijn ze nooit. Rick heeft vooral de laatste tijd veel over sociale innovatie op de radio gehoord, maar de defi nitie van sociale innovatie heeft hij er nog niet uit kunnen halen. Wim kwam de term zo’n vijf jaar geleden tegen, toen hij de praktische toepasbaarheid van verschillende managementstijlen bekeek. Wim: “Voor mij is de meest belangrijke factor van sociale innovatie openheid.” Volgens Wim en Rick moet je om op een behoorlijke manier leiding te geven aan professionals ten eerste; open en gelijkwaardig besturen. En ten tweede: een boerenverstand hebben en logisch nadenken. Grens bij 74 man Hoe groter een bedrijf, hoe lastiger het is om de huidige manier van leidinggeven

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication