27

voor een onderzoek naar ons digizine werd er in februari via een email gevraagd om een enquete in te vullen. Onder de mensen die de enquete invulden werden 3 managementboeken en een workshop verloot. de vier prijswinnaars reggie, Jan, els en Boyke zie je hieronder. en natuurlijk wilden we ook weten wat hen in het dagelijks leven bezig houdt... reggie Anemaet (38 jaar) relatie met: ingrid Boersma reggie A relatie m Kinderen: jongen (6 jaar) meisje (3 jaar) erkzaam bij: AeGOn Kindere We r eggie vervult als projectleider bij de stafafdeling personeelszaken van AEGON het systeemeigenaar schap van HR systemen. Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de systemen en het eff ectief en effi ciënt inzetten van de beschikbare middelen. Daarnaast ziet hij toe op het onderhoud en functioneel beheer van de systemen door interne en externe ICT partners. Momenteel is hij bezig met het ontwikkelen van een informatiebeleid voor de afdeling personeelszaken van AEGON. “Dat ik vorm heb kunnen geven aan een nieuwe functie vind ik erg boeiend. Je bouwt aan iets wat er nog niet is. Wat ik leuk vind is om tussen mensen bruggen te slaan, tussen IT en HR mensen. Om die twee werelden bij elkaar te brengen is een hele uitdaging.” “De afgelopen jaren ben ik veel bezig geweest met de administratieve kant van de informatievoorziening, die focus verandert nu en verschuift meer naar informatievoorziening rondom medewerkerontwikkeling. Daarbij is het een uitdaging om integraal inzicht te krijgen in wat de kwaliteiten van je medewerkers zijn. Je hebt zelf wel een visie over waar je heen wilt, maar hoe krijg je alle betrokkenen mee? Ik heb het losgelaten dat ik al het denkwerk moet doen, ik heb de kaders neergezet en daar moeten we nu met elkaar handen en voeten aan gaan geven.” Motto: “Gebruik je talenten om te doen wat je leuk vindt” els Maane (42 jaar) relatie: Samenwonend els Maa relatie Kind Ei p Kinderen: geen, wel 5 paarden Eigen bedrijf in fi nancial services: www. personeelsregisseur-online.nl (binnenkort online) M et haar onderneming helpt Els Maane bedrijven, groot en klein, om inzicht en overzicht te krijgen in hun (verzekerbare) arbeids voorwaarden en overige personeelszaken door middel van een web­based applicatie. In dit systeem wordt alles op het gebied van arbeidsvoorwaarden en personeelszaken ingevoerd, waardoor het ook dient als een com>> 27 Prijswinnaars in beeld

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication