29

verloop klein is, geeft volgens mijn aan dat we mensen met ons mee weten te krijgen. Ja, dat motiveert me.” e “De ervaringen waarvan je veel leert, zijn vaak de negatieve ervaringen, dan weet je dat je die dingen anders wil doen. Daarentegen is het moeilijker om een positieve ervaring te herkennen en deze te herhalen. Bij mensen die hier nieuw binnen komen vragen we na zo’n drie weken altijd wat er op valt dat wel goed gaat en wat er niet goed gaat. Mensen zijn vaak erg gefocussed op hetgene dat niet goed gaat, maar vasthouden van hetgene dat wel goed gaat is minstens zo belangrijk.” Motto: “Toeval bestaat niet” Boyke Hiralal (49 jaar) Single Kinderen: 2 Werkzaam bij: infoFocus/Geonovum B oyke Hiralal is ruim 16 jaar werkzaam geweest bij de Provincie ZuidHolland. Daarbij heeft hij diverse functies vervuld, zoals GIS­coördinator, informatiemanager en programmamanager. De afgelopen 4 jaar was hij hoofd van het bureau Datamanagement, waarbij de focus lag op business intelligence, geo­informatie, basisregistraties, cartografi e en beleidsinformatie. De rode draad van zijn provinciale loopbaan was het stroomlijnen van de informatievoorziening ten behoeve van de primaire processen van de Provincie en haar klanten. Hoewel de provinciale organisatie een zeer interessant bedrijf is, vooral door de grote diversiteit in de provinciale taken en de uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden binnen de organisatie, heeft Boyke recent besloten de Provincie toch te verlaten en voor zichzelf te beginnen. Zijn belangrijkste drijfveer is verandering van omgeving (het niet willen “vastroesten”) en meer focus op inhoud. Met zijn zeer ruime kennis en expertise in het informatiewerkveld bij de publieke sector richt hij zich vooral op het optimaliseren van de integrale informatievoorziening bij overheidsorganisaties en in de keten. Op dit moment werkt hij aan een opdracht van Geonovum ten behoeve van de implementatie van de Europese richtlijn INSPIRE bij de Nederlandse overheid, een wettelijke verplichting om ruimtelijke gegevens te harmoniseren en publiekelijk beschikbaar te stellen. Waar hij over 5 of 10 jaar staat? Dat is niet duidelijk, maar eens komt dat leuke restaurantje op het strand in de tropen een keer in zicht…. Zijn motto: “Handel in ratio, maar laat je vooral inspireren door je gevoel”. Dat heeft hij altijd gedaan en dat zal hij zeker blijven doen. 29 Prijswinnaars in beeld

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication