7

Inter view heeft een psychologisch probleem, daar moet hij wat aan doen!” Die bewuste zondagavond, na het journaal, ging mijn telefoon: “Met mevrouw de Haan, ik heb vanmiddag naar de radiouitzending zitten luisteren, mijn man niet, want die was natuurlijk op het voetbalveld. Maar hier hebt u hem.” Een paar weken later zat ik met hem en zijn assistent trainers in Heereveen aan tafel. Ik heb hun het ‘4­g schema’ uitgelegd. Wat bleek, als ze uit speelden, speelden ze een andere rol dan wanneer ze thuis speelden. Dat noemen we zelfinstructie, zodra ze voor een uitwedstrijd de spelersbus instapten zagen ze dat al als een bedreiging en typeerden zij zichzelf bij voorbaat als underdog. Terwijl thuis, nou, dan zal je ze wel een poepie laten ruiken! Ik heb voorgesteld om ze met een missie te trainen. Dus zelfinstructie als ze de bus ingaan. Het volgende seizoen ging het gemiddeld iets beter, ze wonnen nu alleen meestal uit en verloren thuis! Haha! Maar het daaropvolgende seizoen ging het al beter…” diversiteit brengt je leven in balans René: “Persoonlijke diversiteit is zeer belangrijk, het is van belang dat mensen hun leven zodanig inrichten dat zij zichzelf regelmatig blootstellen aan diverse invloeden. Dit is goed voor je cognitieve gezondheid, je levensduur en je ‘joy of life’. Het is belangrijk om nieuwe prikkels te krijgen, dit gebeurt onder andere door het hebben van verschillende rollen.” Voor de diversiteit in je leven gebruikt René een metafoor: “Je zou je leven kunnen opvatten als het bewonen van een huis met vijf kamers: een werkkamer, een relatiekamer, een gezondheidskamer, een vrijetijdskamer en een spirituele kamer. Het gaat erom dat je regelmatig in de verschillende kamers tijd doorbrengt. Soms om er wat dingen op te ruimen, of om een raam open te zetten. Zo zorg je ervoor dat je dingen niet verwaarloost en dat er een evenwicht is. Wat je in je vrijetijdskamer doet, mag geen nut hebben voor een andere kamer. Veel mensen vragen mij bijvoorbeeld wat ik in mijn vrije tijd doe. Ik schilder. “O, hoe gaat dat?” Dan zeg ik: “Nou dat gaat goed, mijn leraar heeft gezegd dat als ik zo door ga, dat ik best een expositie kan gaan geven.” Fout! Kappen met die handel, denk ik dan.” Rob en René streven binnen hun leven beiden naar voldoende diversiteit. Rob studeert voedingskunde en schrijft over het filosoferen met jongeren, daarnaast heeft het opzetten van ‘Belbin for Kids’ zijn kijk op Belbin veranderd. René vertelt hoe het geven van psychologieles aan jongeren hem inspireert >> Rob Groen (27 november 1953) is organi satiepsycholoog en richtte in 1981 het CMB (Centraal Manage ment Bureau) op. Hij introduceerde het Teamrol Management model van Meredith Belbin als eerste in Nederland. Het CMB is licentiehouder en ­verstrekker van de BelbinGroen Teamrol Training. Hij coacht en begeleidt hiermee vele management teams van gerenommeerde bedrijven en instellingen. De samenwerking met guru Belbin is zeer hecht. René Diekstra (20 juli 1946) is psycholoog, wetenschapper, organisatieadviseur en ­trainer. Hij is auteur van tal van wetenschappelijke artikelen, veelgelezen boeken en ontwikkelaar van een aantal psychologische programma’s voor beleid en welzijn. Hij werkte onder andere als adviseur van het Grote Steden Beleid in de gemeente Rotterdam en momenteel is hij ondermeer hoogleraar psychologie en voorzitter van de faculteit sociale wetenschappen aan de Roosevelt Academy in Middelburg. 7

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication