4

Als je wil verbeteren als team of bedrijf dan is het belangrijk dat iedereen weet wat het doel is. Dit lijkt een open deur maar in de praktijk blijkt vaak dat het doel (ook wel Voice of the Business genoemd) niet bekend is of niet iedereen hetzelfde beeld bij het doel heeft. Door regelmatig resultaten terug te koppelen en te evalueren ontstaat er een steeds beter beeld van het doel. Daarnaast is het van belang om te weten wat de klant verwacht. Deze zogenaamde Voice of the Customer is niet alleen voor de afdeling Marketing en Sales van belang. Alle medewerkers binnen het bedrijf moeten snappen wat de klant verwacht want zo kunnen alle medewerkers meedenken over verbeteringen. En daarmee komen we aan ander belangrijk punt van continu verbeteren: iedereen binnen het bedrijf doet daar aan mee. In het bedenken en in het realiseren van verbeteringen. Zo gaan de prestaties omhoog en ontstaat er een wendbare en lerende organisatie. Het

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication