2

5. Processen en systemen Om integratie en samenwerking technisch mogelijk te maken zullen processen en systemen verregaand gekoppeld gaan worden. Geavanceerde voorbeelden daarvan zijn NLIP (Neutraal Logistiek Informatie Platform) en 4C (Cross Chain Control Center). Informatiesystemen vormen steeds minder een obstakel en data wordt steeds makkelijker uitgewisseld. Gezien de noodzakelijke snelheid van handelen en de toegenomen complexiteit vragen deze ontwikkelingen een andere rol van het logistieke middenkader. De rol van het middenkader is hen te waarderen, te faciliteren en vooral uit te dagen met ideeën te komen. De rol van het middenkader verandert Het hoger management krijgt steeds meer een externe oriëntatie en moet meer delegeren. Waar het middenkader tot nu toe vooral uitvoerend was, krijgt dat hierdoor een steeds meer initiërende en verbindende rol. Dit betekent overigens niet dat de manager alles alleen moet bedenken; hij/zij zal juist een omgeving moeten creëren waarin het beste van de medewerkers naar boven komt. Zij zien immers in de dagelijkse praktijk waar de knelpunten en mogelijkheden liggen. De rol van het middenkader is hen te waarderen, te faciliteren en vooral uit te dagen met ideeën te komen. wat er van hen wordt gevraagd. Maar zelfs op korte termijn is dit al niet meer voldoende. De complexiteit en diversiteit van de moderne logistiek eist mensen met een HBO-denkniveau; managers die ‘buiten’ met ‘binnen’ kunnen verbinden en de schakel kunnen vormen tussen strategie en operatie. Het eist duizendpoten die kunnen acteren als een verlengstuk van Sales, als logistiek engineer, of als manager van het eigen personeel, al naar gelang de situatie daarom vraagt. Er bestaat, kortom, een kloof tussen de ‘nieuwe’ manager van de nabije toekomst en het huidig middenkader. Het middenkader bestaat nu vaak uit mensen die via noeste arbeid zijn opgeklommen; MBO-ers die goed in staat zijn op afdelingsniveau te doen Verschil tussen de huidige en toekomstige manager NU StrakS Meewerken Brandjes blussen Medewerkers aansturen Denken vanuit eigen afdeling MBO Meedenken en bedenken (met afdeling/team) Brandjes voorkomen Medewerkers motiveren en inspireren Denken vanuit de klant HBO

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication