3

» Van het bestuur en de redactie Het is weer gelukt: voor u ligt weer een fraaie Vriendendienst. Nog steeds als ‘papieren versie’, dus om gewoon vast te houden als je in je stoel zit, zoals een Vriend ons liet weten toen we de keuze digitaal-of-niet aan de orde stelden. Met de inhoud ben ik opnieuw niet ontevreden. U leest het kennismakingsverhaal van Max Bogaard, van wie het bestuur hoopt dat hij in de komende ledenvergadering kan worden benoemd als bestuurslid. Max kan er helaas zelf niet bij zijn, vandaar vooraf dit artikel. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de aanwezigen in de ALV het vertrouwen in hem zullen laten blijken. Die ledenvergadering is trouwens op 22 juni, u leest daar in deze Vriendendienst meer over. De vergaderstukken zijn eind mei te downloaden en ter geruststelling van de leden die nog niet digitaal zijn aangesloten: u ontvangt de documenten dan nog per post. Natuurlijk kijken we terug op On TraXS en de opening van de tentoonstelling ’50 jaar Tienertoer’. Ik denk dat veel Vrienden goede herinneringen hebben aan hun eigen tienertoer. Misschien vanwege het gewoon reizen naar de uithoeken van ons land of toch ook vanwege de toen al bestaande belangstelling voor treinen. Hoe dan ook, een bezoek aan de voor deze tentoonstelling zeer fraai verbouwde mat’64 is zeker de moeite waard. In de presentatie die ik op 24 april gaf over de rijtuigen ‘Plan D’ kon ik aan het slot melden dat het Museum een fantastisch project start: de restauratie van het enige nog overgebleven restauratierijtuig Plan D. In dienst gesteld in 1951 en na een tweede leven bij de Stoom Stichting Nederland is de RD 7659 al weer vele jaren in het bezit van het Museum en opgeborgen in Blerick. Aan de restauratie dragen de Vrienden financieel bij, naast twee andere sponsoren. Bij de samenstelling van dit nummer van de Vriendendienst konden daar helaas nog geen bijzonderheden over worden verteld, maar u hoort of leest daar zeker meer over. Hoe dan ook: volgend jaar zal de RD in ‘afleveringstoestand’ te bewonderen zijn. Op de achterzijde van dit blad staat de RD centraal op het Prikbord. In Blerick wordt nog steeds door een enthousiaste werkgroep hard gewerkt aan de restauratie van het mat’36 treinstel. Vorig jaar was het tachtig jaar gelden dat de 252 in dienst kwam en in Blerick herleven oude tijden! Met dank aan Harry Peters leest u er meer over. Mijn indruk is dat deze Vriendendienst weer goed gevuld is. Ik wijs u tot slot nog maar weer een keer op de maandelijks verschijnende Vriendendienst digitaal. U ontvangt deze nieuwsbrief als uw emailadres bij ons bekend is. Met redactionele groet, Peter van der Vlist « VRIENDENDIENST - JUNI 2019 N° 23 03

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication